Zanderij Zuid Castricum

Knipsel 2

Realisatie van 103 woningen

Zanderij Zuid is gelegen aan de Kramersweg te Castricum. Op deze locatie worden 103 woningen gerealiseerd. Hiervoor zijn de nodige onderzoeken verricht en een beeldkwaliteitsplan en landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. Prommenz is verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van deze plannen tot een RAW-bestek en tekeningen. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hanteren wij een projectmatige aanpak. Het ontwerp betreft een integraal ontwerp, voor het bouw- en woonrijp maken, inclusief een rioolontwerp, groenontwerp en ontwerp openbare verlichting. Prommenz heeft de opdrachtgever tevens begeleid in de aanbesteding van het bestek.

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen