Klimaatadaptief

Bij de Prommenz Group, slaan Prommenz, Smit Groenadvies, en Buro Mien Ruys de handen ineen om klimaatadaptatie in stedelijke gebieden naar een hoger niveau te tillen. Met onze integrale benadering zetten we ons actief in voor een duurzame toekomst door vooruitstrevende oplossingen te bieden die effectief inspelen op de specifieke uitdagingen van onze klanten in een veranderend klimaat.

Onze Aanpak

We bundelen onze uitgebreide expertise en dienstverlening om een significante bijdrage te leveren aan de transitie naar een klimaatbestendige omgeving. Onze focus ligt op innovatie en duurzaamheid, met speciale aandacht voor het integreren van groene en blauwe oplossingen die de stedelijke hitte aanpakken, droogte bestrijden, wateroverlast verminderen, biodiversiteit verhogen en de bodemgezondheid verbeteren in al onze projecten.

Samenwerken voor een groenere toekomst

We zijn overtuigd dat een gezamenlijke aanpak essentieel is voor het realiseren van duurzame en effectieve klimaatadaptieve oplossingen. Bent u klaar om samen met ons aan een groenere en duurzamere toekomst te bouwen? Neem contact met ons op en ontdek hoe onze geïntegreerde aanpak uw project kan ondersteunen.

Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Het bestaande kunstgrasveld wordt omgebouwd tot klimaatbestendig veld met waterbuffer. Een innovatief en klimaatbestendig project waarvoor Smit Groenadvies het ontwerp en de engineering heeft verricht. De realisatie van het veld en aanleg van de waterbuffer worden uitgewerkt in bouwteam, dat bestaat uit de gemeente Schagen, aannemer Topgrass BV en Smit Groenadvies.

Het ombouwen van het hockeyveld behoort tot een van de laatste fases van de ‘Sportcarrousel’, een klimaatbestendig sportpark in de gemeente Schagen. In eerdere fases was Smit Groenadvies betrokken bij het ontwerp en engineering van het verplaatsen van de kunstgrasvoetbalvelden en de aanleg van een honk- en softbalveld. Deze zomer is het nieuwe hockeyveld op sportcomplex Groenoord aan de beurt. De oude kunstgrasmat wordt gerecycled, het uitgeklopte zand wordt weer gebruikt op andere plekken op het bouwterrein en onder het veld wordt een waterbuffer aangelegd voor de opvang en hergebruik van regenwater. Een innovatief en duurzaam staaltje vakmanschap!

Renovatie Waldervaart

De Waldervaart is een groene wijk uit de jaren ’70. In de wijk ligt een centraal park dat niet meer voldeed aan de eisen en wensen van de huidige tijd. Ook in het bomenbestand was veel uitval door onder andere Essentaksterfte. De gemeente heeft een inrichtingsplan laten opstellen om te kijken naar de status van alle inrichtingselementen (groen, verharding, openbare verlichting) en zonering van het park.

Voor de gemeente Schagen heeft Smit Groenadvies de gehele voorbereiding en engineering opgepakt. Tijdens de voorbereiding zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals:

  • Inspectie van het bomenbestand door onze ETT-er
  • Ecologisch onderzoek naar onder andere vleermuizen door onze ecologen
  • Cultuurtechnisch onderzoek naar de groeiomstandigheden in het park.

Tijdens de engineering is het definitief ontwerp uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp met profielen en details. Vervolgens is er een RAW-bestek opgesteld inclusief een directieraming. Voor de aanbesteding heeft Smit Groenadvies de kwalitatieve criteria bepaald in samenspraak met de gemeente. Tijdens de aanbesteding zijn de vragen voor de nota van inlichtingen beantwoord en heeft de projectleider plaatsgenomen in het beoordelingsteam voor het bepalen van de Beste Prijs Kwaliteit verhouding.

Groot Vennep

In de tweede helft van 2023 is Buro Mien Ruys druk bezig geweest met de uitwerking van het voorlopig ontwerp voor Groot Vennep, een deelgebied van het Masterplan PARK21 dat in 2011 is opgesteld door VISTA Landschapsarchitectuur & Stedenbouw. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Buro Mien Ruys in samenwerking met Smit Groenadvies en Prommenz het voorlopig ontwerp van deelgebied Groot Vennep gemaakt.

Op hoofdlijnen bestaat het masterplan uit drie lagen: de polder-, park- en leisurelaag. De polderlaag vormt de basis waarmee de ontginningsstructuur van de polder herkenbaar blijft. De parklaag functioneert als verbindend raamwerk en is openbaar toegankelijk. Binnen de parklaag is ruimte voor een eigentijdse leisurelaag met verschillende educatieve en/of recreatieve voorzieningen in aangewezen ‘parkkamers’.

Bij de verdere uitwerking van dit deelgebied heeft Buro Mien Ruys onderzocht op welke wijze een aantrekkelijk en afwisselend recreatief landschap kan worden gecreëerd. Door middel van afgraving en ophoging ontstaat een interessant reliëf met daaraan gekoppeld verschillende natuurdoeltypes. Dit resulteert in een lager gelegen ‘polderuiterwaarde’ en een hoger gelegen ‘parkbos’.

Zanderij Zuid Castricum

Zanderij Zuid is gelegen aan de Kramersweg te Castricum. Op deze locatie worden 103 woningen gerealiseerd. Hiervoor zijn de nodige onderzoeken verricht en een beeldkwaliteitsplan en landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. Prommenz is verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van deze plannen tot een RAW-bestek en tekeningen. 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden hanteren wij een projectmatige aanpak. Het ontwerp betreft een integraal ontwerp, voor het bouw- en woonrijp maken, inclusief een rioolontwerp, groenontwerp en ontwerp openbare verlichting. Prommenz heeft de opdrachtgever tevens begeleid in de aanbesteding van het bestek. 

Toekomstbestendig maken Kruiszwin 1 + 2

Kruiszwin 1 + 2 te Julianadorp dient toekomstbestendig gemaakt te worden. De Gemeente Den Helder heeft opdracht gegeven aan Prommenz de voorbereiding van het toekomstbestendig maken van Kruiszwin te Julianadorp uit te voeren op basis van Past Preformance. 

Prommenz verzorgt hierin de gehele technische werkvoorbereiding voor de herinrichting van de Kruiszwin. Daarbij verzorgt Prommenz ook de benodigde onderzoeken en vergunningen.