Prommenz richt zich op de mensen áchter uw project. De mens als omwonende, bestuurder, belanghebbende of collega. Of het nu gaat om het uitvoerbaar maken van uw visie, het herstructureren van uw openbare ruimte of het regisseren van uw ruimtelijke ontwikkeling, Prommenz ontzorgt u niet maximaal, maar optimaal. Onze dienstverlening binnen de vijf werkvelden Ruimte, Infra, Ontwikkeling, Maatvoering & Milieu gaat naadloos in elkaar over. Ontdek onze frisse kijk op onze ruimte.
Recente Projecten
Prommenz is een advies- en ingenieursbureau in Schagen. Wij richten ons, zoals onze naam al verbergt, op de mensen áchter uw ruimtelijke project. De mens als grondeigenaar, bestuurder, belanghebbende of gewoon collega. Of het nu gaat om uw ruimtelijke plannen, het herstructurering van uw openbare ruimte of het regisseren van uw ruimtelijke ontwikkeling, Prommenz ontzorgt u niet maximaal, maar optimaal. Onze dienstverlening binnen de werkvelden Ruimte, Infra en Ontwikkeling gaat naadloos in elkaar over. Binnen welke werkveld ligt uw behoefte?
Ruimte
Een goede ruimtelijke ordening is voor iedereen van belang. Vraagstukken over een wenselijke woon- en leefomgeving of de benodigde bedrijfsruimte worden steeds meer beïnvloed door factoren als water, natuur en financiën. De Nederlandse bodem daalt, de waterspiegel stijgt, en de Nederlandse bevolkingsdichtheid krimpt of groeit. Welke opgave u ook heeft, Prommenz vertaalt deze naar een helder beleid of uitvoerbaar plan.

“Prommenz creëert en geeft uitvoering aan de visie op uw ruimtelijke omgeving.”

Infra
Infra is meer dan een weg alleen. Infra is het netwerk voor een mobiele en stabiele samenleving. De engineering van woonwijken, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, winkelcentra of natuurgebieden pakken wij met een frisse en nuchtere kijk op. Communicatie met de directe projectomgeving is daarbij ons belangrijkste speerpunt.

“Prommenz geeft een praktische invulling aan uw openbare ruimte”

Ontwikkeling
Ontwikkeling van ruimte draait volgens Prommenz om mensen. De mens als grondeigenaar, bestuurder, belanghebbende of nieuwe bewoner. Iedereen met zijn eigen, vaak tegengesteld belang. Prommenz regisseert en begeleidt uw gebiedsontwikkeling van initiatief tot realisatie. Onze schematische en gestructureerde aanpak zorgt voor een optimale projectbeheersing.

“Prommenz regisseert en begeleidt uw gebiedsontwikkeling”

Maatvoering
De traditionele wijze van meten vult Prommenz in met de moderne apparatuur. Prommenz zorgt voor nauwkeurige 3D modellering door middel van monitoring en maatvoering van zowel infrastructuur als vastgoed. Daarnaast verzorgen wij revisiemetingen en zetten uw kadastrale gegevens uit. Kortom, wij brengen uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld.

“Prommenz brengt uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld”

Milieu
Elk project begint met inzicht in huidige kwaliteit van grond- of bouwstof. De milieukwaliteit is inmiddels een onmiskenbaar facet van het gehele bouwproces. Prommenz heeft de expertise om u het juiste inzicht te bieden in de kwaliteit van uw bodem, waterbodem, asfalt of funderingsmateriaal.

“Prommenz maakt de kwaliteit van uw grond of bouwstof inzichtelijk”

Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures