Duurzaamheid

Prommenz heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat komt niet alleen tot uiting in onze dagelijkse werkzaamheden rondom ruimtelijke vraagstukken, maar ook in onze missie: samen Nederland iedere dag een stukje mooier maken! En niet alleen mooier, ook groener en duurzamer. 

Onze missie

Nederland iedere dag een stukje mooier maken, dat is onze missie! En niet alleen mooier, ook groener en duurzamer. Dat doen we samen met onze klanten en samen met onze medewerkers.

Nederland iedere dag een stukje mooier maken. Daar staat Prommenz voor en daar gaat Prommenz voor. Met alle aandacht voor mens en natuur maken wij de visie van onze opdrachtgevers uitvoerbaar. Vanuit een dynamische aanpak en een duurzaam kwaliteitsbewustzijn richten we ons op ruimtelijke vraagstukken en het herstructureren van openbare ruimte.

Prommenz is mensgericht, oplossingsgericht en verbindend. Wij geloven dat duurzaamheid de sleutel is tot een gezondere, gelukkigere en welvarender toekomst. In al onze projecten streven we ernaar om duurzaamheid te integreren. Onze visie op duurzaamheid is gebaseerd op drie pijlers.

Onze duurzaamheidsvisie

Bij Prommenz zijn we vastbesloten om Nederland iedere dag een stukje mooier te maken, altijd vanuit een duidelijke toewijding aan duurzaamheid en groen in al onze vakgebieden. Als mensgericht, oplossingsgericht en verbindend advies- en ingenieursbureau geloven we dat duurzaamheid de sleutel is tot een welvarende en groenere toekomst. 

Duurzaamheid begint bij mensen. We betrekken alle belanghebbenden bij onze projecten en luisteren naar hun ambities, kansen en behoeften. Door een mensgerichte benadering te volgen, creëren we leefomgevingen die de kwaliteit van leven verbeteren.

We gaan verder dan praten over duurzaamheid; we bieden concrete oplossingen. We zoeken naar innovatieve manieren om natuurlijke hulpbronnen te behouden, energie-efficiëntie te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen.

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. We werken samen met overheden, bedrijven en gemeenschappen om gezamenlijk duurzame doelen te bereiken. Onze verbindende aanpak brengt mensen en ideeën samen om synergie te creëren.

Zorg voor het milieu

Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan. Dat doen wij door het beperken van negatieve effecten van werkzaamheden op het milieu en te voldoen aan de milieuwetgeving.

Ons streven is om milieuschade zo veel mogelijk te voorkomen en duurzame oplossingen zo veel mogelijk door te voeren. Niet alleen binnen onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in onze ontwerpen, bestekken en advisering. Bij nieuwe ontwikkelingen en plannen houden wij rekening met de natuur en het milieu. We streven continu naar verbetering van onze energieprestaties en de reductie van CO.

Zuinig omgaan met energie en grondstoffen

Zo maken we samen Nederland iedere dag een stukje mooier én groener

CO₂-Prestatieladder

Om bij te dragen aan een beter milieu heeft Prommenz zich aangesloten bij de CO₂-Prestatieladder. Een instrument om te stimuleren tot CO bewust handelen, zowel binnen de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten.

De uitstoot van CO kan alleen worden verlaagd met de medewerking van alle medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, partners en samenwerkingsverbanden. Prommenz geeft graag het goede voorbeeld om iedereen te motiveren tot het verminderen van de CO-uitstoot. De footprint van het referentiejaar 2022, de doelstellingen tot 2030 en de voortgang vind je terug in onze nieuwsbrieven. Hierin staat ook meer informatie over het initiatief van ‘Duurzame Leverancier‘ waarbij wij zijn aangesloten (zie nieuwsbrief 2). 

Nieuwsbrief archief

September 2023
Introductie CO-Prestatieladder en footprint referentiejaar 2022

Oktober 2023
Ambitie, doelstellingen en initiatieven

April 2024
Footprint 2023 en voortgang doelstellingen