Onderzoek bodemopbouw Kooimanpark, Park de Noord en Leeghwaterpark te Purmerend

Herinrichting parken Purmerend

Herinrichting parken Purmerend

Gemeente Purmerend houdt zich momenteel bezig met de herinrichting van een groot aantal parken in Purmerend. Ten behoeve van het definitieve ontwerp vroeg de gemeente om de ondergrond tot 9 meter onder het maaiveld in kaart te brengen. Hierbij ging het voornamelijk om de bodemsoort en indien aanwezig, de aangetroffen soorten veen. Naast bodemsoort, speelde ook de grondwaterstand een belangrijke rol bij het maken van het definitieve ontwerp. Daarom heeft Prommenz ook peilbuizen geplaatst en een aantal keer de grondwaterstanden gemeten.

De rol van Prommenz was het handmatig uitvoeren van 9-meter boringen, determinatie van het soort veen en advisering omtrent de gemeten grondwaterstanden. Dit soort onderzoek en de 9-meter boringen was nog niet eerder door Prommenz uitgevoerd. Onze veldwerker Michiel Dobber vindt dit een van de leukere projecten, want het blijft een verrassing wat er in de ondergrond zit en de uitvoering van dit project maakte het een leuke uitdaging.

Het bijzondere aan dit project is dat de nadruk ligt op het in kaart brengen van de bodem en niet op het aantonen van verontreinigingen. We hebben nu in meerdere parken onderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt dat er op kleine schaal toch best veel verschil in bodemopbouw is. De bodem vertelt hiermee een stukje geschiedenis!

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je met een vraagstuk kunnen helpen?
Neem dan direct contact op met een adviseur van Milieu!

Gerelateerde projecten

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

Zanderij Zuid Castricum