Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

GP-Infra-Ondergrondse-50-1200x800

Ondergrondse vuilcontainers

Prommenz is specialist op het gebied van ondergrondse vuilcontainers en heeft jarenlange ervaring met een efficiënte en projectmatige aanpak. Voor verschillende gemeenten hebben wij de engineering en plaatsing van ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers verzorgd. Wij zijn daarin verantwoordelijk voor het gehele project, van inventarisatiefase tot en met de opleveringsfase. Een greep uit de werkzaamheden die bij deze projectfases horen zijn:

 • bureaustudie
 • inrichtingsplannen opstellen
 • vergunningen aanvragen
 • onderzoek op het gebied van bodem en archeologie
 • participatie met bewoners
 • (juridische) besluitvorming van de containerlocaties
 • begeleiding bij de plaatsing van de containers.

Zodra de containers zijn geplaatst regelt Prommenz ook een officiële oplevering tussen de aannemer en de opdrachtgever en wikkelt de complete (financiële) administratie af.

GIS-systeem

Bij het bepalen van ondergrondse inzamelvoorzieningen houden we rekening met relevante aspecten in de wijken van de desbetreffende gemeenten, zoals kabels en leidingen (bijbehorende beschermingszones), gemiddelde loopafstanden, inzamelmogelijkheden, archeologie, parkeren, bodemkwaliteit en, indien aanwezig, beschermingszones van waterkeringen. We verwerken alle gegevens in ons GIS-systeem of het GIS-systeem van de opdrachtgever en brengen alle bestaande voorzieningen in kaart. Voor complexe locaties zoeken we alternatieve locaties. Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de participatie en werken we gestructureerd per wijk totdat de laatste containers zijn geplaatst die in het definitieve inrichtingsplan vastgesteld zijn.

Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur

Omdat deze projecten zich in dichtbebouwde omgevingen bevinden met bovengrondse en ondergrondse infrastructuur is dit een zeer dynamisch proces. Bovendien heb je met veel en verschillende stakeholders te maken. Een project is geslaagd als er goed gebruik wordt gemaakt van de afvalcontainers door de bewoners en de inzamelaars. Dat we hiermee ook een steentje bijdragen aan een goede circulariteit van grondstoffen maakt het extra mooi! Zo hebben wij de afgelopen jaren meerdere opdrachtgevers ondersteund bij de plaatsing van meer dan drieduizend containers.

Een selectie van tevreden opdrachtgevers:

 • HVC (HuisVuilCentrale aangesloten bij diverse gemeentes in Noord Holland waaronder ook Stadswerk072), Zuid Holland en Flevoland)
 • GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst in de Gooi en Vechtstreek)
 • Gemeente BUCH (Bergen Uitgeest Castricum en Heiloo)
 • Gemeente Amsterdam (Stadsdelen Noord, Centrum en Zuidoost)
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Spaarnelanden
 • Meerlanden
 • AVRI in de gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen