Project

Vernieuwing N796

De deklaag van N796 is vervangen door een geluid reducerende deklaag.

Opdrachtgever:

Provincie Gelderland

Projectomschrijving:

Bij deze vervanging had Provincie Gelderland de ambitie om dit zo circulair mogelijk te doen.

‌In 2030 dient Provincie Gelderland 55% reductie te hebben behaald in de CO₂ uitstoot ten opzichte van de peildatum 1990. Aanvullend dient er een reductie van 50% behaald te worden in gebruik van nieuwe grondstoffen in 2030. 
Uit onderzoek is gebleken dat asfalt voor circa 70% verantwoordelijk van de CO₂ uitstoot binnen de openbare ruimte van de provincie. Door de wegconstructie met circulaire materialen op te bouwen kan een groot aandeel van de benodigde reductie behaald worden. 

‌Hiervoor is innovatiegericht inkopen een must, waarbij de Provincie Gelderland optreedt als launching customer. Zij wil investeren in een product dat gebruik maakt van circulaire materialen, langer meegaat en is voorbereid op hoogwaardig hergebruik aan het einde van de levensduur. Nu investeren in een innovatief product draagt bij aan een andere invulling van asset management voor het provinciaal areaal. ‌De centrale vraag is, hoe in de toekomst, tegen een lagere CO₂ footprint het areaal kan worden onderhouden. 

Rol Prommenz:

In samenwerking met de Provincie heeft Prommenz projectbegeleiding op zich genomen om tot een Design & Construct contract te komen. Daarnaast heeft Prommenz de UAV-GC documenten opgesteld.

Het project is benaderd als een pilotproject op het gebied van innovatieve wegenbouw. Daarbij staan duurzame ambities op het gebied van CO2-reductie en hergebruik van grondstoffen centraal. Daarnaast spelen veiligheid, levensduur, onderhoud en geluidsreductie een belangrijke rol. Het doel van het proces is om creativiteit en innovatie te stimuleren.

Prommenz heeft de provincie Gelderland meegenomen in het proces dat vanuit doelstellingen leidde tot een gedragen D&C-contract. Daarbij hebben wij de provincie geadviseerd in de te nemen stappen en beslissingen. Wij traden hierin op als adviseur en hielden oog op het einddoel van het project. Het gehanteerde proces is hieronder in hoofdlijnen weergegeven. 

‌Prommenz heeft in samenwerking met de provincie de onderstaande documenten opgesteld:
- Ambitiedocument met weergave doelstellingen en projectresultaat. Wanneer is het project geslaagd?;
- Stakeholdersanalyse;
- Communicatieplan;
- Analyse huidige markt weergegeven in notitie;
- Risicoanalyse ontwerpfase en uitvoeringsfase
- Rapportage benchmarkonderzoek;
- Design & Construct contract:
 Basisovereenkomst
 Annexen
 Vraagspecificatie 1 - Product
 Vraagspecificatie 2 – Proces
 Van toepassing zijnde documenten 

Foto's 

Locatie

Uw adviseur

Mirjam

Mirjam haalt graag het maximale uit het project en uit de samenwerking tussen de verschillende teams. Open communicatie is daarbij voor haar de basis. Ondergrondse infra is haar expertise. Projectcontrol en vergunningenmanagement zijn haar op het lijf geschreven. Haar ervaring als projectleider, directievoerder en tendermanager, maken haar breed inzetbaar.
Meer informatie
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact