Projecten

Groot onderhoud Kloosterstraat en Michaëlplein

Werkgebied:
Infra
Milieu
Diensten
Engineering
Advisering

Polderweg fase II

Herinrichting van de Polderweg in Den Helder.
Werkgebied:
Infra
Milieu
Diensten
Engineering
Advisering

Ontwikkeling landgoederen en woningbouw Torensteepolder

Bouw- en woonrijp maken bouwlocatie te Numansdorp.
Werkgebied:
Ruimte
Ontwikkeling
Infra
Diensten
Engineering
Advisering

Inmeten Leijerbrug

​In de kop van Noord-Holland zijn door Dura Vermeer voor WaakSaam een aantal bruggen vervangen.
Werkgebied:
Maatvoering

Ondergrondse containers Stadsdeel Noord Amsterdam

Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Plan De Vooruitgang te Culemborg

Ontwikkeling van nieuwbouw op het voormalige terrein van gasfabriek "De Liefde" in Culemborg. 
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Verdere ontwikkeling de Boogerd te Wognum

Bouw van een appartementencomplex en zorggerelateerde bedrijfsunits.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Realisatie woningen Burgemeester Boonlaan te Bovenkarspel

Aan de Burgemeester Boonlaan te Bovenkarspel worden 2 appartementencomplexen gerealiseerd.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Zevenhuis in Hoorn

In Hoorn wordt een bedrijventerrein ontwikkeld, genaamd Zevenhuis.
Werkgebied:
Ruimte
Diensten
Engineering
Advisering

Herinrichting Groeneweg Leeuwarden

​Herinrichting openbare ruimte Groeneweg, nabij Oldehoofsterkerkhof en de Prinsentuin.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Ontwikkeling De Oude Spelemei

Ontwikkeling van 14 nieuwbouw woningen in Zuidoostbeemster.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Herinrichting Kerkweg Wognum

Aanpassing rotonde en nieuwe inrichting Kerkweg te Wognum.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

150 kV station Middenmeer

Versterking en uitbreiding van het net om de groeiende vraag naar transportcapaciteit aan te kunnen
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering

Nieuwbouwproject Populierenlaan Zwanenburg

Het realiseren van 6 eengezinswoningen in nieuwbouwproject 'Populierenhofje'.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering

TOREN van Hoorn

In het centrum van Hoorn wordt een prachtig project gerealiseerd. TOREN genaamd. TOREN biedt 209 appartementen van klein en betaalbaar tot groots en luxe. Elk appartement heeft een unieke eigenschap.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering

Revitaliseren bedrijventerrein Wezenland

Gemeente Texel wil bedrijventerrein Wezenland graag vergroenen, voorzien van extra parkeergelegenheid en bestaande verharding vervangen.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering

Erosiebestendigheids-bepaling klei

Prommenz adviseert een glastuinbouwbedrijf bij de herontwikkeling van het erf. De huidige glasopstand wordt omgezet naar drie streekwoningen
Werkgebied:
Milieu
Diensten
Advisering

Verkennend bodemonderzoek Straatweg te Maarssen

Met het oog op toekomstige ontwikkeling van woningbouw dient de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te worden onderzocht.
Werkgebied:
Milieu
Diensten
Advisering

Verkennend bodemonderzoek Hobbemakade te Amsterdam

Met het oog op de bouw van de ondergrondse parkeergarage dient de grond onderzocht te worden, voordat er graafwerkzaamheden kunnen worden verricht.
Werkgebied:
Milieu
Maatvoering
Diensten
Engineering
Advisering

Voorbereiding baggerwerkzaamheden Landgoed Nyenrode

Prommenz begeleidt opdrachtgever Business Universiteit Nyenrode bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de baggerwerkzaamheden; wat mag, wat kan en welke keuzes kunnen het beste gemaakt worden.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Milieu
Diensten
Advisering

Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn

In de historische, sfeervolle omgeving van Kolhorn realiseert BPD een prachtig nieuwbouwproject. Er worden 50 woningen gebouwd, volledig in stijl van het oude vissersdorp.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Infra
Maatvoering
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Sloop en sanering Stationsweg Noord Maarssen

Prommenz bereidt in opdracht van Kuin Vastgoedontwikkeling de civieltechnische en milieukundige voor. Op de voormalige fabriekslocatie in Maarsen is straks ruimte voor 51 woningen.
Werkgebied:
Ruimte
Ontwikkeling
Milieu
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Inrichtingsplan ondergrondse containers Hilversum

Prommenz stelt in opdracht van een regionale afvalinzamelaar een inrichtingsplan op voor het inzamelen van afval met ondergrondse containers in een stadscentrum.
Werkgebied:
Ruimte
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Stabiliseren pompput

Voor een gemeente in Noord-Holland verzorgt Prommenz het ontwerp en de besteksvoorbereiding voor het stabiliseren van een pompput.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Julianadorp Oost

Prommenz verzorgt de landmeetkundige werkzaamheden bij de realisatie van een nieuwe woonwijk in Julianadorp.
Werkgebied:
Infra
Maatvoering
Diensten
Engineering
Advisering

3D-model voor machine besturing

Prommenz verzorgt de landmeetkundige ondersteuning en maakt 3D-modellen voor het bepalen van hoeveelheden en machinebesturing.
Werkgebied:
Maatvoering
Diensten
Engineering
Advisering

Kop van de Beatrixstraat Den Helder

In opdracht van een woningstichting verzorgt Prommenz de landmeetkundige ondersteuning voor het realiseren een nieuw appartementencomplex in het centrum van Den Helder.
Werkgebied:
Infra
Maatvoering
Diensten
Advisering

Verkennend waterbodem
‌onderzoek

Voor zowel overheden, aannemers als adviesbureaus voert Prommenz verkennend waterbodemonderzoek uit. Hierbij bepalen wij de kwantiteit en de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem.
Werkgebied:
Milieu
Maatvoering
Diensten
Advisering

Verkennend en nader bodemonderzoek

Voor zowel overheden, particulieren, aannemers als adviesbureaus, voert Prommenz verkennend of nader bodemonderzoek uit. Dit doen wij onder andere bij de aan- of verkoop van grond of in het kader van een ruimtelijke procedure.
Werkgebied:
Ruimte
Maatvoering
Diensten
Advisering

Partijkeuringen (AP04) grond

Voor diverse opdrachtgevers voert Prommenz partijkeuringen (AP04) uit. Bijvoorbeeld op vrijgekomen grond bij graafwerkzaamheden, spoelgrond afkomstig van de bollenteelt of in situ.
Werkgebied:
Milieu
Diensten
Advisering

Opstellen Plannen van aanpak aanbestedingen op basis van EMVI

Prommenz stelt voor diverse aannemers plannen van aanpak op voor aanbestedingen op basis van EMVI. Wij zijn de verbindende schakel tussen opdrachtgever en inschrijver.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Advisering

Realisatie ondergrondse containers centrum Alkmaar

In het historische centrum van Alkmaar gaat de gemeente Alkmaar 80 ondergrondse afvalcontainers realiseren. Prommenz ondersteunt Stadswerk072 hierin door de technische voorbereiding en het toezicht te verzorgen.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering

Uitbreiding winkelcentrum de Boogerd te Wognum

In opdracht van de gemeente Medemblik verzorgt Prommenz het ontwerp en de technische werkvoorbereiding voor de uitbreiding van het winkelcentrum de Boogerd te Wognum.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Woningbouw
‌ontwikkeling Leimuiden

In opdracht van Zeeman Vastgoed & Kuin Vastgoedontwikkeling begeleidt Prommenz de technische en procesmatige voorbereidingen voor het ontwikkelen van een 46-tal woningen in Leimuiden.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Projectleiding bouw- en woonrijp maken Luijendijk-Zuid

In opdracht van de gemeente Landsmeer leidt Prommenz het bouw- en woonrijpmaken van nieuwbouwwijk Luijendijk-Zuid.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Infra
Diensten
Advisering
Detachering
Management

Ruimte voor Ruimte Bergen (NH)

Prommenz adviseert een glastuinbouwbedrijf bij de herontwikkeling van het erf. De huidige glasopstand wordt omgezet naar drie streekwoningen.
Werkgebied:
Ruimte
Infra
Diensten
Advisering
Management

Directie & Toezicht op ondergrondse containers

Prommenz houdt toezicht en verzorgt de directie voor de plaatsing van meer dan 1000 containers in Noord-Holland. In opdracht van gemeenten, regionale reinigingsdiensten en de HVC verzorgen wij een probleemloze plaatsing.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Management

Locatiestudie Ondergrondse containers en clusterplaatsen

Voor veel Noord-Hollandse gemeenten verricht Prommenz locatiestudies voor zowel ondergrondse afvalcontainers als clusterplaatsen voor rolcontainers.
Werkgebied:
Ruimte
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Woningbouw Zuidoost
‌beemster

In de Zuidoostbeemster wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Voor een gedeelte is de uitvoering reeds gestart. In opdracht van de Beemster Compagnie houdt Prommenz toezicht op het woonrijpmaken en voert Prommenz de directie.
Werkgebied:
Ontwikkeling
Infra
Diensten
Engineering
Advisering

Uitbreiding begraafplaats Warmenhuizen

Voor de gemeente Harenkarspel is Prommenz bezig met het ontwerp en technische werkvoorbereiding voor de uitbreiding van de begraafplaats in Warmenhuizen.
Werkgebied:
Ruimte
Ontwikkeling
Diensten
Engineering
Advisering
Management

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Akersloot

Prommenz adviseert de gemeente Castricum bij een van haar Woningbouwprojecten. Het plan Startingerweg is een kleinschalige uitbreidingslocatie in Akersloot, specifiek gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap.
Werkgebied:
Ruimte
Infra
Diensten
Advisering
Management

Ontwikkeling molen nabij de Schager Wiel

Bouwen in het buitengebied is op grond van provinciaal beleid erg lastig. Zelfs als het gaat om een molen. In opdracht van een gespecialiseerd aannemer in molens, schrijft Prommenz een ruimtelijke onderbouwing om ‘nut en noodzaak’ aan te tonen. 
Werkgebied:
Ruimte
Diensten
Advisering
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures