Een frisse
‌kijk op ruimte
K-Waarde bepaling
Prommenz kan u voortaan ook assisteren met Hydrologisch onderzoek (k-waarde bepaling)
De kennis van de bodemkundige en hydrologische situatie is de basis voor vele vormen van planontwikkeling. Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw, het verloop van de grondwaterstanden, doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en beschrijft het oppervlaktewatersysteem.

Prommenz heeft vanaf nu de kennis en de materialen in huis om u te assisteren bij een onderzoek naar het vaststellen van de k-waarde. Hiermee wordt inzicht verkregen voor de mogelijkheden om bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en te infiltreren in de bodem.

Tevens krijgt u inzicht in de waterhuishouding en daarbij de doorlatendheidsfactoren van bodemlagen die van belang zijn met betrekking tot de ontwerphoogten, vijverpartijen, wadi's of ontwateringssystemen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met 
Jaap Bralt

Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact