Een frisse
‌kijk op ruimte
Infiltratie onderzoek
Om nog beter aan te sluiten op de andere diensten van Prommenz op het gebied van onderzoek en ontwerp voert Prommenz Milieu sinds enige tijd ook infiltratieonderzoek uit. Bij dit soort onderzoek wordt de waterdoorlatendheid van de grond onderzocht. Dit is onder andere van belang bij het afkoppelen van de hemelwaterafvoer waarbij je wilt weten hoeveel water de grond van nature kan bergen en hoe snel het water in de grond wordt afgevoerd. Soms is de grond al van zichzelf voldoende doorlatend en soms zijn er storende lagen en extra voorzieningen noodzakelijk zoals een grindkoffer of een infiltratiekrat.

Op de foto’s zijn onze collega’s bezig met een pompproef in een peilbuis. Bij deze methode wordt ongeveer een liter water in de buis gegoten of eruit gepompt en vervolgens wordt met een zogeheten datalogger elke seconde de grondwaterstand gemeten. De snelheid waarmee het water wegzakt of terugstroomt is een maat voor de doorlatendheid.

Voor het bepalen van de doorlatendheid van de grond boven de grondwaterspiegel beschikt Prommenz Milieu over de zogeheten Aardvark doorlatendheidsmeter. Bij deze meter wordt het boorgat gevuld met water en wordt het niveau op peil gehouden door water bij te gieten. Als de aanvoer van het water stabiliseert dan wordt de doorlatendheid automatisch door de Aardvark software berekent.

Veldmetingen zijn in de visie van Prommenz Milieu essentieel bij bodemonderzoek aangezien direct kan worden ingespeeld op plaatselijke afwijkingen zoals in de bodemopbouw of op het maaiveld. ‘De kaart is immers niet het terrein.’

"De kaart is immers niet het terrein."

Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact