Doelstellingen CO2-reductie

In de nieuwsbrief van september is aangekondigd dat we ons  gaan certificeren voor de CO2-Prestatieladder en is de footprint gecommuniceerd. In de tweede nieuwsbrief delen we onze ambitie en doelstellingen.

CO2 ladder icoon klein

Onze CO2-uitstoot voor scope 1, 2 en business travel in het basisjaar 2022 was 207,1 ton. Prommenz heeft de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 20% te reduceren. Om dit te behalen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Minimaal jaarlijks communiceren we de voortgang van de reductiedoelstellingen, zoals:

  • Andere wijze van verwarmen kantoor
  • Huidige gascontract omzetten naar een groencontract
  • Verduurzaming wagenpark d.m.v. aanschaf elektrische auto’s en zuinige brandstof
  • Huidige stroomcontract omzetten naar groene stroom
  • Plaatsing extra zonnepanelen

Prommenz vindt het belangrijk om een groeiend, eigen aandeel te hebben in de energietransitie. Ook de bewustwording onder medewerkers vergroten op het gebied van elektriciteits- en gasverbruik en mobiliteit staat daarom centraal. Hierdoor stimuleren we de medewerkers om zelf een bijdrage te leveren in het behalen van onze ambitie.

Initiatieven en projecten
De doelstellingen zijn gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot veroorzaakt door onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we sinds kort aangesloten bij het initiatief van De Duurzame Leverancier. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Ook in onze adviezen kijken we naar duurzame oplossingen en alternatieven. We kunnen meedelen dat voor het eerste project met gunningsvoordeel onlangs opdracht is verleend.

De doelstellingen van onze CO2-reductie kun je terugvinden in de nieuwsbrief van oktober.

Overig actueel

CO2-Footprint 2023

De footprint van 2023 en de voortgang van onze doelstellingen lees je in de nieuwsbrief van april.

Prommenz brengt je met de trein naar Texel

Ruim een miljoen mensen bezoeken elk jaar het eiland Texel. Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we zijn begonnen met de realisatie van een lang gekoesterde wens: de aanleg van een spoortunnel naar het prachtige Waddeneiland Texel. “Wij ergeren ons al jaren aan dat drukke verkeer voor de deur”, zegt een bewoner aan de Weststraat in Den Helder. Met deze tunnel moet dat in ieder geval verleden tijd zijn.

Geslaagde SAT Boerenverdrietbrug

Afgelopen vrijdag 16 februari vond de Site Acceptance Test (SAT) van de Boerenverdriebrug in Den Helder plaats.

Milieuonderzoek? Wij zoeken het tot op de bodem uit!

Bodemonderzoek nodig? Bij Prommenz Milieu ben je op het juiste adres! Prommenz is ook thuis in milieukundige onderzoeken van bodem en waterbodem. Wil jij weten hoe het staat met de kwaliteit van bodem, waterbodem of bestaande ondergrond? Wij zoeken het tot op de bodem uit!