Raamovereenkomst GAD Gooi en Vechtstreek

Weer een prachtig project in aantocht! In het kader van een Europese Aanbesteding heeft Prommenz een raamovereenkomst getekend voor de realisatie en plaatsing van Ondergrondse en bovengrondse Vuilcontainers voor de Grondstoffen & Afvalstoffen Dienst (GAD) van de Regio Gooi en Vechtstreek.

DSC_1395

Het gaat om maar liefst 450 containers verdeeld over ruim tweehonderd locaties. Prommenz is verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering. Het contract werd begin juli getekend door de heer Daniël Walkot, manager van de GAD en Cor Klaassen, algemeen directeur Prommenz. Trots op deze mooie samenwerking!

Deze maand heeft Prommenz een raamovereenkomst getekend voor de realisatie en plaatsing van Ondergrondse en bovengrondse Vuilcontainers voor de Grondstoffen & Afvalstoffen Dienst (GAD) van de Regio Gooi en Vechtstreek! In het kader van een Europese Aanbesteding voor de ‘Versnelling OVC’s’ gaat het om het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers op ruim tweehonderd locaties in een aantal gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een periode van drie jaar en maximaal twee jaar verlenging.

Prommenz is daarbij verantwoordelijk voor de engineering en begeleiding van de uitvoering. Van inventarisatie, ontwerp, vergunningen, onderzoek op het gebied van bodem en archeologie, tot en met de besluitvorming en plaatsing van de containers. Het contract werd eerder deze maand getekend door de heer Daniël Walkot, manager van de GAD en Cor Klaassen, algemeen directeur Prommenz.

Naar schatting gaat het totaal om de plaatsing van maar liefst 450 containers. De eerste pilot zal plaatsvinden bij de gemeente Hilversum en de voorbereidingen zijn reeds gestart. Het voornemen is dat in het tweede kwartaal van 2024 de eerste containers in de grond staan.

Bij het bepalen van ondergrondse inzamelvoorzieningen houden we rekening met relevante aspecten per wijk zoals kabels en leidingen (bijbehorende beschermingszones), gemiddelde loopafstanden, inzamelmogelijkheden, archeologie, parkeren, bodemkwaliteit en, indien aanwezig, beschermingszones van waterkeringen. We verwerken alle gegevens in ons GIS-systeem en brengen alle bestaande voorzieningen in kaart. Voor complexe locaties zoeken we alternatieve locaties. Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de participatie en werken we gestructureerd per wijk.

Naast juridische aspecten, kwaliteitsbeheersing, monitoring en risicobeheersing neemt Prommenz ook de communicatie met Nutspartijen en bewoners voor zijn rekening.

Prommenz is specialist op het gebied van ondergrondse vuilcontainers en heeft jarenlange ervaring met een efficiënte en projectmatige aanpak. Zo hebben wij de afgelopen jaren naast HVC meerdere gemeenten ondersteund bij de plaatsing van meer dan tweeduizend containers in onder meer Alkmaar, Spaarnelanden en Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH).

Prommenz heeft alle vertrouwen in een fijne samenwerking met de GAD en gaat er een mooi project van maken in een prachtig werkgebied!

Overig actueel

Making off de 1 april grap

Onze 1 april video haalde op diverse platforms weer de top10. De reacties waren geweldig!

De aanpak van Prommenz!

Duurzame gebiedsontwikkeling is een integrale benadering waarbij ontwerp, gebruik en beheer van de openbare ruimte en gebouwen een ecologische balans zoekt. Het voldoet tegelijkertijd aan economische, sociale en culturele behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

CO2-Footprint 2023

De footprint van 2023 en de voortgang van onze doelstellingen lees je in de nieuwsbrief van april.

Prommenz brengt je met de trein naar Texel

Ruim een miljoen mensen bezoeken elk jaar het eiland Texel. Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we zijn begonnen met de realisatie van een lang gekoesterde wens: de aanleg van een spoortunnel naar het prachtige Waddeneiland Texel. “Wij ergeren ons al jaren aan dat drukke verkeer voor de deur”, zegt een bewoner aan de Weststraat in Den Helder. Met deze tunnel moet dat in ieder geval verleden tijd zijn.