De najaarsschouw

Tijd voor de najaarsschouw! Minstens één keer per jaar moet een sloot worden onderhouden.

foto robert 2

Sloten schonen

Tijd voor de najaarsschouw! Minstens één keer per jaar moet een sloot worden onderhouden. Onze toezichthouder Robert Bak is in opdracht van Waternet onder andere verantwoordelijk voor toezicht op werkzaamheden in het kader van de najaarsschouw. Dit doet hij ook in het gebied Amstel Gooi en vechtstreek.

Dit houdt in dat hij toezicht op de werkzaamheden houdt, maar ook omgevingsmanagement uitvoert met de natuurinstanties en agrariërs om zo tot passende oplossingen te komen waar iedereen zich in de uitvoering van de werkzaamheden kan vinden.

De brede kennis en ervaring binnen Prommenz maar ook de achtergrond van de toezichthouder zorgen voor de juiste uitvoering. Het agrarische verleden van toezichthouder Robert helpt en zorgt voor begrip bij andere agrariërs. Hierdoor begrijp je de problemen waar zij tegenaan lopen in de praktijk.

Er wordt steeds ecologischer geschoond waarbij de kanten begroeid blijven. Dit is een rustig proces dat aandacht verdient in de relatie naar de grondgebruikers toe. Een rustige overgang die niet alleen bij ons zelf maar ook bij de loonwerkers en boeren plaatsvindt. Het is mooi om te zien dat er middels subsidieregelingen steeds meer slootkantbeheer komt vanuit de grondeigenaren. Daar liggen de kansen. En zo komt het ten goede aan de waterkwaliteit en het leven in en om het water.

Lees er meer over in magazine Landleven van oktober 2023.

Overig actueel

Making off de 1 april grap

Onze 1 april video haalde op diverse platforms weer de top10. De reacties waren geweldig!

De aanpak van Prommenz!

Duurzame gebiedsontwikkeling is een integrale benadering waarbij ontwerp, gebruik en beheer van de openbare ruimte en gebouwen een ecologische balans zoekt. Het voldoet tegelijkertijd aan economische, sociale en culturele behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

CO2-Footprint 2023

De footprint van 2023 en de voortgang van onze doelstellingen lees je in de nieuwsbrief van april.

Prommenz brengt je met de trein naar Texel

Ruim een miljoen mensen bezoeken elk jaar het eiland Texel. Wij zijn verheugd aan te kondigen dat we zijn begonnen met de realisatie van een lang gekoesterde wens: de aanleg van een spoortunnel naar het prachtige Waddeneiland Texel. “Wij ergeren ons al jaren aan dat drukke verkeer voor de deur”, zegt een bewoner aan de Weststraat in Den Helder. Met deze tunnel moet dat in ieder geval verleden tijd zijn.