Bodemonderzoek

Bodemonderzoek nodig? Bij Prommenz Milieu ben je op het juiste adres!

Bodemonderzoek 3

Wij voeren al vele jaren mooie onderzoeksprojecten uit in de bodem en waterbodem om zo de eventuele verontreiniging voor onze klanten in kaart te brengen. Wij doen dat graag en uiteraard voor iedereen! Omdat wij groeiende zijn en je graag op eenvoudige wijze van dienst zijn, kun je direct bij ons jouw aanvraag doen via ons nieuwe mailadres: milieu@prommenz.nl

 

Onze aanpak

Lees hier over onze aanpak van (water)bodemonderzoek en de eventuele daaropvolgend benodigde bodemsanering met milieukundige begeleiding.

Klimaatadaptieve maatregelen

Wel eens gehoord van onze ‘Aardvark’? Deze apparatuur meet de doorlatendheidscoëfficiënt (k-waarde) van de bodem. Als je voornemen is om klimaatadaptieve maatregelen te nemen, dan kan de Aardvark inzicht geven in de waterdoorlatendheid van uw locatie. Dit is van belang bij het ontwerp van uw plan in verband met de waterhuishouding.

Wij voorzien je daarbij uiteraard graag van advies in welke klimaatadaptieve maatregelen je kunt nemen.

Overig actueel

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek nodig? Bij Prommenz Milieu ben je op het juiste adres!

Veldwerkers voor ecologisch onderzoek

Veldwerkers voor ecologisch onderzoek gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste veldwerkers die mee willen werken aan ecologisch onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming.

Prombeez imkers

Maak kennis met onze Prombeez imkers!

Maak kennis met onze Prombeez imkers! Prommenz heeft sinds een aantal maanden twee eigen bijenvolken.

Wij staan op de Infratech

Wij staan op de infratech!

Op 17-20 januari 2023 staan we samen met Smit Groenadvies op de Infratech in Rotterdam Ahoy.