‌Ruimte & 
‌Ontwikkeling

Prommenz brengt uw idee van initiatief tot realisatie

Om van een weiland tot een nieuwbouwplan te komen, begint het proces lang voor de eerste paal de grond in kan. In dat proces komen ontwikkelaars, beleidsmakers, particulieren, bestuurders, politiek en techniek samen. Wij nemen graag plaats in projectteams om dit proces van begin tot eind voor u te begeleiden. 

‌Prommenz zet zich in voor zowel kleine als grote opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor al uw ruimtelijke plannen. Wij kunnen u totaal ontzorgen of juist ondersteunen bij één specifiek deel van het proces. 
Hulp bij particuliere initiatieven
De Omgevingsvergunning

Hulp bij particuliere initiatieven

U wilt iets bouwen, zoals een extra woning op uw kavel of een camping op een stuk agrarische grond. Dit houdt veel meer in dan de bouwtechnische onderdelen. Hiervoor heeft u wellicht een vergunning, een afwijking van het bestemmingsplan of zelf een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is belangrijk om hier al in een vroeg stadium mee te beginnen, omdat dit soms een langdurig traject kan zijn. Wij verkennen samen met u de mogelijkheden van uw perceel om tot een haalbaar plan te komen. Vervolgens loodsen wij u door het gemeentelijk traject totdat de vergunning verleend is. We kennen het proces en kunnen het voor u volledig uit handen nemen of de nodige ondersteuning bieden.

Vergunning of besluit

Prommenz zorgt ervoor dat de gewenste ontwikkeling voldoet aan de eisen van de wetgever en beleidsmaker. Wij kennen het omgevingsrecht en de milieuregelgeving en hebben ruime ervaring met diverse vergunningstrajecten. Wij begeleiden u door het gemeentelijke apparaat en loodsen u door de procedure. Past uw initiatief niet binnen het bestemmingsplan? Dan verzorgen wij de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle nodige onderzoeken of zelfs een nieuw bestemmingsplan. 

Wij verzorgen onder andere haalbaarheidsstudies, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen en (de aanvraag van) vergunningen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid verdient steeds meer onze aandacht. Onze bodem daalt en de zeespiegel stijgt, het regent steeds vaker en harder. De beschermende capaciteit van onze dijken is beperkt, innovatieve manieren zullen nodig zijn om onze voeten droog te houden. Duurzame energieopwekking speelt een steeds grotere rol.
Wij adviseren bij de aanleg van zonneparken en ander vormen van duurzame energie.
Prommenz adviseert en begeleidt overheden, particulieren en bedrijven bij hun plannen. Wij denken mee bij uw visievorming, werken uw plannen (verder) uit en begeleiden de ideeën planvorming tot de uitvoering.

Quickscan

U bent voornemens een perceel of pand te kopen.. of u heeft gewoon een geweldig idee!
Uiteraard wil u dan in een vroeg stadium eventuele knelpunten inzichtelijk maken van een beoogde (bouw)locatie/idee. De ontwikkelingsmogelijkheden kunnen immers beperkt worden (milieu)aspecten, archeologie, akoestiek, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna.

Op basis van ons haalbaarheidsonderzoek kan u afwegen wat u verder kan doen, of afziet van aankoop.

‌Aan de hand van onze Quickscan maakt Prommenz een overzicht van alle mogelijkheden en/of beperkingen van de (bouw)locatie. Heeft u locatie straks een gebruikswaarde, is de belevingswaarde goed, heeft het een toekomstwaarde?U krijgt een helder overzicht met kansen en risico’s en een stappenplan dat weergeeft wat nodig is voor het ruimtelijk ontwerp of voor het aanvragen van een eventuele procedure.

‌De (haalbaarheidsstudie) brengt de mogelijkheden en/of -beperkingen van uw locatie op hoofdlijnen in beeld. Het resultaat van de scan bestaat uit een opsomming van kansen en/of belemmeringen voor de toekomstige gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het geeft een helder stappenplan van de vervolgstappen en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn voor het ruimtelijk ontwerp of planologische procedure.

Prommenz ontzorgt u

Onze adviseurs nemen een deel of het geheel van de taken over en bewaren het overzicht.

Samen met u bepalen we de projectdoelstellingen en zorgen op basis van een gestructureerde en realistische planning dat die worden behaald.

Daarnaast kunnen wij u inzicht bieden in de omgeving en zetten wij in op maatschappelijke haalbaarheid door draagvlak te creëren voor uw project. Want elk project valt of staat bij de betrokkenheid van de mensen eromheen. Ontwikkelaars, openbaar bestuur en omwonenden hebben allemaal hun eigen belang bij een project en die zijn lang niet altijd aan elkaar gelijk. Dat kan het proces vertragen, maar ook financiële schade toedoen.

Prommenz biedt een brede set aan middelen om uw project in goede banen te leiden. Zoals; stakeholderanalyses, brainstormsessies, informatiebijeenkomsten en onderhandelingsagenda’s maar ook grondexploitatie, risicoanalyse, projectplanning, -beheersing en -control en portefeuille-control.

Kortom

Prommenz begeleidt u graag bij uw ruimtelijke ontwikkelingen, van klein tot groot project. Wij organiseren al het papierwerk, onderzoek, en verzorgen goed overleg met alle betrokken partijen. Op onze website zijn al onze producten nog eens op een rijtje gezet, tevens vindt u daar onze referentieprojecten. Wilt u meer weten en advies op maat? Onze adviseurs staan voor u klaar!
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact