‌Ruimte & 
‌Ontwikkeling

“Prommenz geeft invulling aan uw ruimtelijke plannen van initiatief tot realisatie”

Om van een weiland tot een nieuwbouwplan te komen, begint het proces lang voor de eerste paal de grond in kan. In dat proces komen ontwikkelaars, beleidsmakers, particulieren, bestuurders, politiek en techniek samen. Wij nemen graag plaats in projectteams om dit proces van begin tot eind voor u te begeleiden. 

‌Prommenz zet zich in voor zowel kleine als grote opdrachtgevers en biedt begeleiding op maat voor al uw ruimtelijke plannen. Wij kunnen u totaal ontzorgen of juist ondersteunen bij één specifiek deel van het proces.

‌Op het gebied van ruimte & ontwikkeling bieden wij de volgende diensten en producten: 
Hulp bij particuliere initiatieven
De Omgevingsvergunning

Hulp bij particuliere initiatieven

U wilt iets bouwen, zoals een extra woning op uw kavel of een camping op een stuk agrarische grond. Dit houdt veel meer in dan de bouwtechnische onderdelen. Hiervoor heeft u wellicht een vergunning, een afwijking van het bestemmingsplan of zelf een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is belangrijk om hier al in een vroeg stadium mee te beginnen, omdat dit soms een langdurig traject kan zijn. Wij verkennen samen met u de mogelijkheden van uw perceel om tot een haalbaar plan te komen. Vervolgens loodsen wij u door het gemeentelijk traject totdat de vergunning verleend is. We kennen het proces en kunnen het voor u volledig uit handen nemen of de nodige ondersteuning bieden.

De Omgevingsvergunning

Prommenz zorgt ervoor dat de gewenste ontwikkeling voldoet aan de eisen van de wetgever en beleidsmaker. Wij kennen het omgevingsrecht en de milieuregelgeving en hebben ruime ervaring met diverse vergunningstrajecten. Wij begeleiden u door het gemeentelijke apparaat en loodsen u door de procedure. Past uw initiatief niet binnen het bestemmingsplan? Dan verzorgen wij de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle nodige onderzoeken of zelfs een nieuw bestemmingsplan. Ieder project benaderen wij als maatwerk, en samen met u geven wij vorm aan de nieuwe invulling. 

Wij verzorgen onder andere haalbaarheidsstudies, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen en (de aanvraag van) vergunningen.

Ruimte voor Ruimte

De beëindiging van een agrarisch bedrijf kan grote impact hebben op de omgeving. Leegstaande agrarische panden raken vervallen en verstoren het uiterlijk van het landschap. Herontwikkeling kan een goed alternatief zijn voor verkoop, maar hoe gaat dit in zijn werk? Bij het afwegen van de voor- en nadelen is goed advies geen overbodige luxe. Prommenz helpt u tot een haalbaar plan te komen en begeleidt u door het proces. Prommenz begrijpt ondernemers en weet hoe gemeenten en provincies werken, denken en beslissen. Wij bieden stedenbouwkundige analyses, financiële haalbaarheidsstudies en onderbouwingen van ontwikkelingen. Zo zorgen wij er samen met de initiatiefnemer voor dat het landelijk gebied een prachtige woon- en leefomgeving blijft.

Stedenbouw en Landschap

De beëindiging van een agrarisch bedrijf kan grote impact hebben op de omgeving. Leegstaande agrarische panden raken vervallen en verstoren het uiterlijk van het landschap. Herontwikkeling kan een goed alternatief zijn voor verkoop, maar hoe gaat dit in zijn werk? Bij het afwegen van de voor- en nadelen is goed advies geen overbodige luxe. Prommenz helpt u tot een haalbaar plan te komen en begeleidt u door het proces. Prommenz begrijpt ondernemers en weet hoe gemeenten en provincies werken, denken en beslissen. Wij bieden stedenbouwkundige analyses, financiële haalbaarheidsstudies en onderbouwingen van ontwikkelingen. Zo zorgen wij er samen met de initiatiefnemer voor dat het landelijk gebied een prachtige woon- en leefomgeving blijft.

Energie en Waterveiligheid

Duurzaamheid verdient steeds meer onze aandacht. Onze bodem daalt en de zeespiegel stijgt, het regent steeds vaker en harder. De beschermende capaciteit van onze dijken is beperkt, innovatieve manieren zullen nodig zijn om onze voeten droog te houden. De gevolgen van conventionele energiewinning worden steeds duidelijker. In de toekomst zal duurzame energieopwekking een steeds grotere rol spelen. Wij adviseren bij de aanleg van zonneparken en ander vormen van duurzame energie. Naast het primaire doel, biedt dit ook kansen voor recreatie, natuur of de herontwikkeling van een bepaald gebied. Prommenz adviseert en begeleidt overheden, particulieren en bedrijven bij hun plannen. Wij denken mee bij uw visievorming, werken uw plannen (verder) uit en begeleiden de planvorming tot de uitvoering.

Project- en Omgevingsmanagement

Prommenz ontzorgt u. Onze adviseurs nemen een deel of het geheel van de taken over en bewaren het overzicht. Samen met u bepalen we de projectdoelstellingen en zorgen op basis van een gestructureerde en realistische planning dat die worden behaald. Daarnaast kunnen wij u inzicht bieden in de omgeving en zetten wij in op maatschappelijke haalbaarheid door draagvlak te creëren voor uw project. Want elk project valt of staat bij de betrokkenheid van de mensen eromheen. Ontwikkelaars, openbaar bestuur en omwonenden hebben allemaal hun eigen belang bij een project en die zijn lang niet altijd aan elkaar gelijk. Dat kan het proces vertragen, maar ook financiële schade toedoen.
Prommenz biedt een brede set aan middelen om uw project in goede banen te leiden. Zoals; stakeholderanalyses, brainstormsessies, informatiebijeenkomsten en onderhandelingsagenda’s maar ook grondexploitatie, risicoanalyse, projectplanning, -beheersing en -control en portefeuille-control.

Financiën en uitvoerbaarheid

Prommenz ontzorgt u. Onze adviseurs nemen een deel of het geheel van de taken over en bewaren het overzicht. Samen met u bepalen we de projectdoelstellingen en zorgen op basis van een gestructureerde en realistische planning dat die worden behaald. Daarnaast kunnen wij u inzicht bieden in de omgeving en zetten wij in op maatschappelijke haalbaarheid door draagvlak te creëren voor uw project. Want elk project valt of staat bij de betrokkenheid van de mensen eromheen. Ontwikkelaars, openbaar bestuur en omwonenden hebben allemaal hun eigen belang bij een project en die zijn lang niet altijd aan elkaar gelijk. Dat kan het proces vertragen, maar ook financiële schade toedoen.
Prommenz biedt een brede set aan middelen om uw project in goede banen te leiden. Zoals; stakeholderanalyses, brainstormsessies, informatiebijeenkomsten en onderhandelingsagenda’s maar ook grondexploitatie, risicoanalyse, projectplanning, -beheersing en -control en portefeuille-control.

Kortom

Prommenz begeleidt u graag bij uw ruimtelijke ontwikkelingen, van klein tot groot project. Wij organiseren al het papierwerk, onderzoek, en verzorgen goed overleg met alle betrokken partijen. Op onze website zijn al onze producten nog eens op een rijtje gezet, tevens vindt u daar onze referentieprojecten. Wilt u meer weten en advies op maat? Onze adviseurs staan voor u klaar!
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures