Prombeez

Prombeez leveren een bijdrage aan de biodiversiteit van Nederland door middel van educatie over en de instandhouding van de honingbij.

Logo Prombeez Prommenz
Foto van bijenkasten van Prommenz met bloemen

Prombeez

Binnen Prombeez wordt er gefocust op het verhogen van de biodiversiteit en de educatie hiervan. Prombeez biedt de mogelijkheid tot het huren van een bijenkast. Deze kast kan geplaatst worden op een nader te bepalen locatie. Denk hierbij aan gebiedsontwikkeling, bedrijfslocaties of golfbanen. De kast wordt onderhouden door gediplomeerde imkers die periodiek langskomen. De imkers zijn altijd bereid uitleg te geven en kennis te delen.

Daarnaast wordt de omgeving zoveel mogelijk meegenomen in de wereld van de honingbij. Zo maakt de aanleg van een bloemenveld en het plaatsen van een informatiebord deel uit van het concept. Ook komt de geoogste honing ten goede aan de mensen uit de omgeving of medewerkers van het bedrijf. Het uitdelen van de honing kan samengaan met een kennisdeling die één keer per jaar wordt aangeboden. Tijdens deze kennisdeling wordt kennis gedeeld over de honingbijen, wat u zelf kunt doen aan biodiversiteit in de eigen leefomgeving en wordt er afgesloten met een honingproeverij.

Wat krijgt u?

Prombeez onderscheidt zich door biodiversiteit en duurzaamheid te laten leven door een compleet concept aan te bieden. Het concept biedt een beleving voor u en uw omgeving.

Wij leveren een bijenkast met een daktuin erop. Daarnaast richten wij een gebied van 50m2 in met bloemrijk mengsel en leveren we een informatiebord waarop mensen uit de omgeving kunnen lezen wat honingbijen voor hun omgeving betekent en kunnen zij een QR-code scannen. Via deze code kan men informatie lezen over de het belang van de honingbij en de biodiversiteit in Nederland.

Foto van bijen in bijenkast
Foto van bloemen van Prombeez

Prombeez in uw omgeving

Gebiedsontwikkeling – Binnen nieuwbouwprojecten gaat groen steeds vaker boven grijs. Maar voordat er gebouwd wordt ligt het terrein vaak jarenlang braakliggend. Dit terrein kan in de tussentijd optimaal benut worden door het tijdelijk het in te richten met groen en een bijenkast. Dit verhoogt de biodiversiteit en iedereen kan genieten van de tijdelijke natuur. Daarnaast is het een mooi middel om stakeholders te betrekken bij het project. Wij werken voor de inrichting van het tijdelijke groen samen met onze ecologen en groen werknemers en kunnen hierin eventueel al voorsorteren op de toekomst van het terrein.

Bedrijfslocaties – Op bedrijfslocaties leveren bijen een positieve bijdrage. Medewerkers leren meer over de wondere wereld van de honingbij maar ook de biodiversiteit rondom uw bedrijfslocatie wordt verhoogd.

Golfbanen – Op golfbanen is veel groen te vinden maar kan de biodiversiteit nog worden verhoogd door een bijenkast te plaatsen. Naast de ecologische voordelen verhoogt dit ook de beleving bij de leden van de golfbaan.

Hand imker met bijen

Wat levert Prombeez in uw omgeving op?

Honingbijen dragen direct bij aan de bestuiving van gewassen in de omgeving. Ook zal de omgeving aantrekkelijk worden gemaakt voor andere insecten door het inzaaien van een bloemrijk mengsel.

Duurzaamheid is tegenwoordig vaak onderwerp van gesprek. Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat goed zorgen voor de omgeving belangrijk is. Door het plaatsen van een bijenkast kun je punten krijgen voor de zogenoemde BREEAM-score. Dit certificaat biedt handvatten voor het verduurzamen van vastgoed. Onder de noemer Integrated Pest Management worden golfbanen gestimuleerd verstandig om te gaan met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het plaatsen van een bijenkast draagt hier direct aan bij. Daarnaast geldt voor beide dat een bijenkast op locatie als uithangbord kan fungeren voor het belang van een duurzame en gezonde leefomgeving.

“Er is al een heel aantal golfbanen dat bijenvriendelijk is (of bezig is te worden). Met insectenhotels, mantel- en zoomvegetaties langs bosranden, bloem- en kruidenrijke weiden, natuurvriendelijke oevers en kale zandplekken. Het draagt allemaal bij aan meer biodiversiteit. En de golfbaan oogt natuurlijker en past misschien nog wel beter in het landschap.” bron: www.golf.nl

De Beez van Prombeez

In de bijenkasten zit de Buckfastbij. De Buckfastbij is een kruising van verschillende ondersoorten van de Europese honingbij. Deze bijen staan bekend om hun extreme zachtaardigheid. Honingbijen (Apis mellifera) spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Zo leveren bijen allerlei producten aan mensen, denk hierbij niet alleen aan de honing, bijenwas en andere bijproducten, maar ook medicinaal gebruik. Daarnaast, en nog belangrijker, is de honingbij onder andere verantwoordelijk voor de bestuiving van vele gewassen.

Door het huren van een bijenkast kun u hier ook aan bijdragen. Wij vinden het belangrijk dat de honingbij gelijkmatig over Nederland wordt verspreid. Wij komen daarom altijd op locatie langs voor het bepalen van de beste locatie zonder dat de directe omgeving daar hinder van ondervindt.

Foto van bijenkast met bijen
Foto van bijenkast met bijen en imkers

De Prommenzen achter de Prombeez

Prombeez is een initiatief van Esli van Westerop, Naomi Bruijooge en Jeffrey Zwaneveld. Zij vertegenwoordigen, namens Prommenz, het belang van de bijen en biodiversiteit.

Esli vertelt; “Het was altijd al een grote droom om imker te worden. Toen ik de kans zag om deze cursus te gaan doen met m’n mede Prombeez ging ik er dan ook vol voor. Ik vind het zo enorm bijzonder hoe de bijen leven en het fascineert mij enorm. Het is een zomer van vele eerste keren en we leren elke week weer bij.”

Ook Naomi was gelijk enthousiast toen het idee van de Prombeez ontstond; “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het gedrag van bijen. Bedenk je maar eens, als een bij steekt, sterft die. Waarom zijn bijen bereid hun leven te geven om het volk te beschermen? Daarnaast ben ik mij al een lange tijd bewust van de belangrijke rol die de bijen leveren aan ons ecosysteem en de bedreigingen die zij ervaren.”

Jeffrey vervolgt; “Ik heb van jongs af aan al interesse in alles wat groeit en bloeit. Nu ik steeds meer leer en over het belang van bijen en andere insecten in onze natuur wordt voor mij steeds duidelijker dat we hier zuinig op moeten zijn. Het maakt mij veel bewuster van alles wat er in de omgeving gebeurt en welke invloed dit heeft. Ik ben trots dat we met elkaar, namens Prommenz en Smit Groenadvies, het belang van duurzaamheid en biodiversiteit mogen vertegenwoordigen!”

Kernwaarden: BIJzonder en verbindend.

Missie: Een gezonde leefomgeving met behoud van biodiversiteit in Nederland.

Visie: Als gediplomeerde imkers willen wij door educatie over de honingbij en de verhuur van bijenkasten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van Nederland.

Foto van de Prombeez imkers met bijenkast