Zevenhuis in Hoorn

Zevenhuis in Hoorn

Het bedrijventerrein

In Hoorn wordt een bedrijventerrein ontwikkeld, genaamd Zevenhuis. De realisatie van bedrijventerrein Zevenhuis geschiedt in meerdere fasen. Voor zowel fase 1a, het woonrijp maken, als 1b, het bouwrijp maken is Prommenz ingezet.

Prommenz heeft ten aanzien van dit project onder andere geotechnisch onderzoek gedaan en een voorbelastingsbestek opgesteld.  In januari 2018 wordt gestart met de voorbelasting

Gerelateerde projecten

Van 3D naar prefab betonbak

Prommenz Survey logo

Boerenverdrietbrug Den Helder

Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn

Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn fase 2