Verkennend bodemonderzoek Middel 201 te Westzaan

Verkennend bodemonderzoek Middel 201 te Westzaan

Realisatie weidevogelgrasland

Staatsbosbeheer haar voornemen is om op een aantal, in hun eigendom zijnde percelen de natuurdoelen vochtig weidevogelgrasland en kruidenrijk grasland te realiseren. Hiervoor dienden de sloten opgeschoond te worden, de houtige opslag verwijderd te worden en de dammen opgeknapt te worden.

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Prommenz een verkennend bodemonderzoek (en asbestonderzoek) uitgevoerd. De coördinatie van het veldwerk was in verband met het broedseizoen een uitdaging, maar is goed verlopen. Daarnaast was het voor de veldwerkers een pracht locatie om de werkzaamheden uit te voeren.

Het bijzondere aan dit project was dat er rekening gehouden moest worden met het broedseizoen. Een ecoloog van Staatsbosbeheer ging vooraf aan de werkzaamheden op verkenning in het natuurgebied. Daarbij werd gecontroleerd of er op de geplande boorlocaties vogels broedden. Afhankelijk hiervan kon het veldwerk uitgevoerd worden.

Heb je vragen of ben je benieuwd of wij je met een vraagstuk kunnen helpen?
Neem dan direct contact op met een adviseur van Milieu!

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen