Engineering Overwhere Purmerend

Overwhere Zuid Purmerend

Herinrichting Overwhere Zuid

Over een periode van vier jaar wordt de gehele wijk Overwhere Zuid in Purmerend heringericht. De riolering wordt vervangen en het maaiveld wordt opnieuw ingericht. De activiteiten worden per deelgebied uitgevoerd. Zowel qua doorlooptijd als oppervlakte een groot project voor Prommenz!

Prommenz werkt het definitief ontwerp, dat is opgesteld door de gemeente, uit tot een uitvoeringsontwerp. Per deelgebied worden de hoeveelheden uitgetrokken en verwerkt in een deelopdracht op basis van een RAW Raamovereenkomst. De lessen die geleerd worden in de eerste deelgebieden, worden meegenomen in de uitwerking van de opvolgende deelgebieden. Hierdoor verloopt het engineeringstraject steeds soepeler.

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen