Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn fase 2

Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn

Projectomschrijving Ansjoviskade

In de historische, sfeervolle omgeving van Kolhorn realiseert BPD een prachtig nieuwbouwproject. Er worden 50 woningen gebouwd, volledig in stijl van het oude vissersdorp.

Verscholen achter de voet van de Westfriese Omringdijk ligt het schilderachtige dorp Kolhorn. Een oud vissersdorp, met beschermd dorpsgezicht, midden in de kop van Noord-Holland. Waar vroeger de donkere golven van de Zuiderzee tegen de dijk beukten, zijn nu sappige weiden, vaarten en sloten. In deze historische, sfeervolle omgeving realiseert BPD het project Nieuw Colhorn. Dit bijzondere woonproject wordt gebouwd met respect voor de geschiedenis. In aanvulling op fase I is fase II in aanbouw.

De rol van Prommenz

Prommenz heeft in opdracht van BPD de civieltechnische voorbereiding van het nieuwbouwplan verzorgd. In deze laatste fase van het project wordt klimaatadaptatie doorgevoerd. Als primeur voor de gemeente Hollands Kroon wordt de verharding in deze fase als waterpasserende verharding uitgevoerd, waardoor kolkloos gestraat kan worden. Hemelwater wordt gebufferd in het weggranulaat en infiltreert vanuit hier langzaam in de bodem. Het overtollige regenwater stroomt via een infiltratieriool af naar open water, zodat een robuust systeem verkregen wordt. Aanvullend hierop is extra groen aangebracht om de hittestress tegen te gaan.

Naast de engineering heeft Prommenz het traject van aanbesteding verzorgd en voert Prommenz directie en toezicht op de uitvoering.

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen