Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

Woningbouwlocatie Noorderlicht

Woningbouwlocatie Noorderlicht

Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Noorderlicht te Warmenhuizen is Prommenz al in een vroeg stadium betrokken. In opdracht van de gemeente Schagen heeft K Dekker bouw & infra een voorstel gemaakt voor de zowel planuitwerking als de uitvoering. Prommenz voert regelmatig opdrachten uit voor deze partner en ook voor dit project wisten zij ons weer te vinden.

Prommenz heeft de omgevingsonderzoeken uitgevoerd, het voorontwerp voor het bouw- en woonrijp maken opgesteld en aansluitend het defnitief ontwerp (DO) opgesteld. Na goedkeuring van het DO zijn de bestekstekeningen en het RAW-bestek opgesteld, waarna de uitvoering wordt opgestart. Weer een mooi voorbeeld van een langdurige samenwerking!

Gerelateerde projecten

Centraal Station Amsterdam – De Entree

Prommenz Survey logo

Vernieuwing Vakantiepark De Nollen

Inspectie civiele kunstwerken