Engineering bypass Venpad Sint Pancras

engineering bypass Venpad

Bypass Venpad

Om de doorvaarbaarheid in het gebied te verbeteren is Prommenz door gemeente Dijk en Waard gevraagd om de engineering voor de realisatie van ‘bypass Venpad’ op zich te nemen. Het betreft de aanleg van een nieuwe watergang die tevens voor een doorvaarbare waterverbinding zorgt. Als gevolg van het aanbrengen van de nieuwe watergang moet de bestaande grens van twee peilgebieden aangepast worden. Hiervoor moet een wijzigingsbesluit worden genomen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor dit project stelt Prommenz het watergebiedsplan op. De bereikbaarheid van de bestaande kavels dient te worden gegarandeerd. Afstemming met de belangrijkste stakeholders is onderdeel van het project. De watergang wordt uitgevoerd met aan beide zijden een natuurvriendelijke oever, zodat men vanaf het water ook optimaal kan genieten van de prachtige omgeving.

Gerelateerde projecten

Inspectie civiele kunstwerken

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen