Boerenverdrietbrug Den Helder

Boerenverdrietbrug

Boerenverdrietbrug weer op zijn plek

Aan de vooravond van Sail Den Helder is de Boerenverdrietbrug weer in ere hersteld. Na een intensieve voorbereiding is het bijzondere brugdek onder deskundige directie en toezicht van Prommenz – samen met aannemer Oosterhof Holman – begin juni weer op zijn vertrouwde plek gehesen. Het ruim vijftig ton wegende brugdek sloot perfect aan: een technische uitdaging die spatzuiver is verlopen en waar we met een tevreden gevoel op terugkijken.

Het liggende deel is woensdag 7 juni teruggeplaatst en maakt de verbinding tussen Willemsoord en Buitenveld weer mogelijk. De brug vormt daarmee de toegangspoort tot het evenemententerrein van Sail Den Helder, een belangrijke schakel die dit evenement mogelijk én bereikbaar maakt. De beweegbare elementen van de brug brengen extra technische uitdagingen met zich mee en ook die expertise en engineering heeft Prommenz in huis. ‘Een infrastructurele uitdaging en technisch hoogstandje waar we zeker trots op zijn’, aldus Foppe Timmer, eigenaar en directeur van het advies- en ingenieursbureau uit Schagen.

In opdracht van Zeestad begeleidt Prommenz de uitvoering van het volledig herstellen en terugbrengen van de brug. De uitvoering van dit project verloopt in fases. De draaiende delen volgen na de Helderse zomerkermis die plaatsvindt in juli. In de tweede helft van dit jaar worden de elektrotechnische onderdelen van de brug aangepast.

Naast het gebied bereikbaar maken voor Sail heeft Prommenz ook de nodige vergunningen rondom dit evenement mogelijk gemaakt.

Geslaagde SAT

Vrijdag 16 februari vond de Site Acceptance Test (SAT) van de Boerenverdrietbrug in Den Helder Plaats.

Onder toeziend oog van maar liefst negen personen, waaronder de hoofdaannemer, onderaannemers, Port of Den Helder en Prommenz, is de werking van de Boerenverdrietbrug gecontroleerd.

Tijdens een SAT wordt gecontroleerd of een machine of installatie naar behoren functioneert. Een test die gebruikelijk is bij civieltechnische werken en die met name van toepassing is bij Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische constructies. Een ophaalbrug is, zoals de Boerenverdrietbrug, is zo’n constructie.

In opdracht van Zeestad heeft Prommenz de directievoering en toezicht van dit project verzorgd. Vorig jaar zomer is de brug volledig gerestaureerd en weer op zijn plek gehesen.

De SAT is een van de laatste onderdelen van dit project waarbij theorie en praktijk samenkomen, altijd nog even een spannend moment. De brug heeft de test glansrijk doorstaan. Een geslaagde test dus, een succesvolle afronding van een civieltechnisch uitdagend project waar we trots op kunnen zijn.

Gerelateerde projecten

Ondergrondse en bovengrondse vuilcontainers

Woningbouwlocatie Noorderlicht Warmenhuizen

Zanderij Zuid Castricum