Project

Omgekeerd inzamelen Alkmaar

De voorbereidingen en coördinatie van de realisatie van ondergrondse containers ten behoeve van het omgekeerd inzamelen in Alkmaar. 

Opdrachtgever:

Stadswerk072

Projectomschrijving:

Stadswerk072 heeft een nieuw afvalbeleidsplan . Een onderdeel van het afvalbeleidsplan is om de bewoners van de gemeente Alkmaar te stimuleren om aan huis recyclebare grondstoffen te scheiden uit hun afval. Stadswerk072 gaat voorzieningen beschikbaar stellen om dit mogelijk te maken. Voor de laagbouw betekent dit dat de grijze rolemmer voor het restafval wordt vervangen voor een rolemmer voor de inzameling van PMD (Plastic, Metalen en Drinkkartons). Voor het restafval zal vervolgens in de wijk een ondergrondse container ‘op afstand’ worden geplaatst.

Rol Prommenz:

Prommenz verzorgt hierin de inrichtingsplannen per wijk. Hierin wordt er per wijk geïnventariseerd naar huidige ondergrondse inzamelvoorzieningen en logische inzamelwijken en inzamellocaties,  wordt er locatieonderzoek gedaan, locatiebezoek met chauffeur Stadswerk072, wordt per locatie een uitvoeringstekening opgesteld.  Ook ondersteunt  Prommenz Stadswerk om tot passende aanwijsbesluiten te komen. 

‌Daarnaast coördineert Prommenz ook de realisatie van ondergrondse containers en worden er door Prommenz indicatieve bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Foto's 

Locatie

Werkvelden:

Ruimte
Infra
Milieu

Uw adviseur

Niek

Binnen Prommenz houdt Niek zich met name bezig met grootschalige aanpassingen voor de mechanische afvalinzameling zoals ondergrondse containers en clusterplaatsen voor huishoudelijk afval. Hierbij begeleid Niek de uitvoering van de werkzaamheden, verzorgt hij de voorbereidingen van locaties en adviseert onze opdrachtgevers over de uitvoering. Kortom: Niek richt zich op afval en daar valt een hoop uit te halen!
Meer informatie
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact