‌Infra

“Prommenz geeft een praktische invulling aan uw openbare ruimte”

Infra is meer dan een weg alleen. Infra is het netwerk voor een mobiele en stabiele samenleving. 

‌De engineering van woonwijken, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, winkelcentra of natuurgebieden pakken wij met een frisse en nuchtere kijk op. 

‌Communicatie met de directe projectomgeving is daarbij ons belangrijkste speerpunt.
Hulp bij particuliere initiatieven
De Omgevingsvergunning

Advies & Engineering


Prommenz adviseert op gebied van de technische inrichting en ontwerp van uw openbare ruimte. Zowel als onderdeel van grotere projecten of als op zichzelf staande projecten, bieden wij u een passende oplossing. Wij worden niet gehinderd door de traditionele kaders en durven verder te kijken naar nieuwe, innovatieve oplossingen. Ons doel is de meest optimale oplossing voor uw probleemstelling.

Onze producten en diensten:
» Openbare ruimte
» Uitbreidingsplannen
» Wegen, water en riolering
» Ondergrondse containers
» Geotechniek
» Openbare verlichting
» Kabels & leidingen

Relevante projecten:
» Ondergrondse containers Alkmaar
» Gladheidsroutes
» Verkeerskundig advies van Aalstweg
‌» Rioolvervanging en herinrichting Beatrixstraat Den Helder
» Bouw- en woonrijp maken Beukenlaan 3 te Leimuiden
» Afkoppelen en herinrichting Hoefplan Zuidoost Alkmaar

Inspecties


Onze producten en diensten:
‌» Gemalen
‌» Sluizen
‌» Constructies
‌» Verharding

Contractvorming & Aanbesteden


In onze ruimtelijke omgeving werken we niet alleen. Goede afspraken zijn onontbeerlijk. Om te komen tot de uitvoering van projecten met de meest geschikte aannemer zijn er diverse methoden van aanbesteding. Naast de traditionele aanbestedingswijzen zijn er tegenwoordig vele andere methoden die wellicht u als opdrachtgever in specifieke gevallen betere oplossing bieden. Prommenz begeleidt u graag in dit proces.

De afgelopen jaren is de markt duidelijk in beweging. De verantwoordheid in het bouwproces wordt steeds vaker verlegd van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Onze dienstverlening is daarop ingesteld. Wij begeleiden zowel EMVI- processen (Economische Meest Voordelige Inschrijver) en verzorgen de engineeringwerkzaamheden bij geïntegreerde contracten.

Onze producten en diensten:
Namens opdrachtgevers
» Aanbesteding (EMVI)/selectieleidraden
» Gunningsadviezen
» UAV-gc-contracten
‌» Bouwteams

Namens opdrachtnemers
» Emvi-plannen aanbesteding
» Contractondersteuning, engineeringwerkzaamheden UAV-gc

Relevante projecten:
» Aanbesteding restauratie Drommedaris
» Herinrichting openbare ruimte uitbreiding Makado
» Diverse EMVI-plannen
» Vervangen kunstwerken Polder ’t Hoekje

Uitvoering & Contractbeheersing


De coördinatie van de uitvoering van projecten in onze ruimtelijke omgeving, is een traject waarbij met veel partijen rekening gehouden moet worden. Met de uitvoering van projecten gaan vaak zaken gepaard die meer tijd en aandacht van de opdrachtgever vergen dan hem lief is. Prommenz kan u als opdrachtgever tijdens de uitvoering zoveel als nodig ontlasten, waarbij wij u te allen tijde optimaal zullen ontzorgen.

Tevens verzorgen wij de contractbegeleiding en de toetsing van projecten bij geïntegreerde contracten. 

Onze producten en diensten:
» Toezicht houden
» Directie voeren
» Contractbegeleiding en toetsing UAV-gc
» Projectmanagement
‌» Omgevingsmanagement


Relevante projecten:
» Renovatie rioolgemaal Den Helder Noord
» Transportsysteem Den Helder en Hollands Kroon
» Woningbouw de Nieuwe Tuinderij Beemster
» Herinrichting Raadhuisstraat Dirkshorn
» Plaatsing ondergrondse containers Alkmaar
» Rioolvervanging en herinrichting binnenstad Enkhuizen
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact