Survey

“Prommenz brengt uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld”

De traditionele wijze van meten vult Prommenz in met de moderne apparatuur. 

‌Prommenz zorgt voor nauwkeurige 3D modellering door middel van monitoring en maatvoering van zowel infrastructuur als vastgoed. Daarnaast verzorgen wij revisiemetingen. 

‌Kortom, wij brengen uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld. 
Link
link

Inwinnen


Voor de realisatie van werken en werkzaamheden is een juiste nulmeting van belang. Op basis van deze meting is een goede werkvoorbereiding mogelijk. Daarnaast is er na uitvoering van vaak behoefte om de bestaande situatie opnieuw in beeld te brengen voor beheerssystemen en kaartinformatie.
Beide metingen vragen om een accurate vorm van meten. 

Onze producten en diensten:
» 3D scanner
» Drone
» Multibeam
» GPS
‌» Grondradar
‌» Handpeilen


Relevante projecten:
» Revisiemeting en revisietekeningen leidingwerk Ecomare
» Uitzetten kadastrale grenzen Beemster Compagnie
» Revisiemeting riolering en openbare ruimte Bergen
» DTM-meting ten behoeve van dijkverbeteringsplan

Modellen 


Op basis van een nauwkeurige inmeting, kunnen wij verschillende 3D-modellen opstellen. Met onze software kunnen wij een bestaande en nieuwe of te realiseren situatie met elkaar vergelijken. Deze verbeelding geeft niet alleen een verhelderend inzicht, het maakt hoeveelheidsbepaling gemakkelijker en nauwkeuriger.
Tot slot is het mogelijk om onze 3D-modellen te gebruiken als machinebesturing. Ter plaatste kan op met behulp van het model efficiënt en resultaatgericht werken.

Onze producten en diensten:
» 3D-modellen
» Uitwerken metingen
‌» AS-built modellen


Relevante projecten:
» Woningbouwplan Broeckgouw te Edam-Volendam
» Baggerproject Oosterdok te Amsterdam

Maatvoeren

Zowel voorafgaand aan de uitvoering als gedurende de werkzaamheden kunnen wij werkzaamheden uitzetten en monitoren. Een bekwaam en secuur uitgezet werk vormt de basis voor het gehele werk. Indien nodig kunnen wij op basis van 3D modellen de voortgang en kwaliteit van in het project bewaken of bepalen. Bij ophogingen in zettingsgevoelige gebieden dient de zetting van de ondergrond tijdig te worden gesignaleerd. Wij kunnen periodiek de stand opnemen en uw werkzaamheden monitoren.

Onze producten en diensten:
» Total station
» GPS
‌» Deformatie
‌» Monitoring 

Revisie

Onze producten en diensten:
» Drone 
» 3D scanner
‌» AS-built modellen
‌» Total station 
‌» GPS 
‌» Waterpas 

Bouwmaatvoering

Ook voor woningbouw en de utiliteitsbouw is nauwkeurig meetwerk gewenst. Dit begint bij het grondwerk en de fundering. Per verdieping wordt het bouwwerk afgewerkt. Daarnaast heeft Prommenz de beschikking over apparatuur om bestaande gebouwen in zijn geheel te scannen. Hiermee ontstaat een nauwkeurige startsituatie.

Onze producten en diensten:
» Uitzetten van stramienen
» Uitzetten funderingspalen

Waterbodemmetingen

 Onder water meten is een aparte discipline. Het menselijk oog kan de apparatuur niet altijd controleren. Het is daarom belangrijk om goed vooronderzoek te verrichten en gedegen apparatuur te gebruiken.
Afhankelijk van de omvang, situatie en diepte hebben wij verschillende werkwijze en apparatuur tot onze beschikking. Handmatige inpeilingen, sonarmetingen (singlebeam en multibeam) of metingen met grondradar. Wederom geldt dat een combinatie met de 3D-modellering en machinebesturing aan perfecte aanvulling vormen voor een efficiënte en concurrerende uitvoering.

Onze producten en diensten:
» Handpeilen
» Singlebeam metingen
» Multibeam metingen
» Grondradar
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact