Project

Voorbereiding baggerwerkzaamheden Landgoed Nyenrode

Prommenz begeleidt opdrachtgever Business Universiteit Nyenrode bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de baggerwerkzaamheden; wat mag, wat kan en welke keuzes kunnen het beste gemaakt worden.

Opdrachtgever:

Nyenrode Business Universiteit

Projectomschrijving:

​Business Universiteit Nyenrode is gevestigd op een landgoed van circa 6 hectare groot in Breukelen.Op het landgoed is de universiteit verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de diverse watergangen en waterpartijen. Onderdeel hiervan is het op peil houden van de diepten. 

Rol Prommenz:

Business Universiteit Nyenrode heeft Prommenz gevraagd te ondersteunen bij het hele proces van voorbereiding en planning tot uitvoering.
We beoordelen bijvoorbeeld de uitgevoerde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken baggerspecie en ook het flora en fauna onderzoek. Vervolgens adviseren we over de te nemen stappen.
We verzorgen de benodigde afstemming met bevoegd gezag (omgevingsdienst) voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en mogelijke overige stakeholders. Tevens houden we ons bezig met de technische voorbereiding, het opstellen van de tekeningen en het contract met de aannemer.
Tot slot brengen we advies uit omtrent het inrichten van het benodigde depot en adviseren we tijdens de uitvoeringsfase.
Door de diversiteit aan watergangen, behoeft dit baggerproject veel verschillende baggertechnieken. Dat maakt het erg interessant. Zo zal er hydraulisch worden gebaggerd, maar ook mechanisch. Dat betekent dat er een grote verscheidenheid aan materieel zal worden ingezet.

Uitvoering van de baggerwerkzaamheden gaat in het najaar plaatsvinden. Het uitbaggeren van de watergangen zal in totaal zo’n 3 maanden in beslag nemen.

Locatie

Werkvelden:

Infra
Milieu

Diensten:

Advisering

Uw adviseur

Foppe

In de jaren dat ik werkzaam ben in de Civiele Techniek, heb ik mezelf ontwikkeld tot een professionele, multi-disciplinaire projectleider, die naast het totaaloverzicht inhoudelijk goed op de hoogte is van de technische details. Met deze diversiteit aan ervaring als bagage heb ik met 2 compagnons in 2010 het plan opgevat om een nieuw kleinschalig bureau op te richten, waarbij prijs en kwaliteit in gezonde verhouding tot elkaar staan.
Meer informatie
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact