Project

Verkennend waterbodemonderzoek

Voor zowel overheden, aannemers als adviesbureaus voert Prommenz verkennend waterbodemonderzoek uit. Hierbij bepalen wij de kwantiteit en de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem.

Opdrachtgever:

Diverse overheden, aannemers of adviesbureaus.

Projectomschrijving:

Voorafgaand aan de uitvoering van baggerwerkzaamheden dient inzicht te worden verkregen in de aanwezige of te verwijderen hoeveelheid baggerspecie en dient de milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie of vaste bodem conform NEN 5720 onderzocht te worden.
Bij het verrichten van waterbodemonderzoek worden boringen verricht en monsters genomen van de gehele of de te verwijderen baggerspecie en/of vaste bodem om de milieuhygiënische kwaliteit van de onderzochte waterbodem inzichtelijk te maken.

Om de aanwezige of te verwijderen hoeveelheid baggerspecie en/of vaste bodem te berekenen, worden dwarsprofielen ingemeten. Hierbij wordt hoogte en dikte van de aanwezige baggerspecie in kaart gebracht.

Rol Prommenz:

Wij bepalen de hoeveelheid aanwezige baggerspecie door middel van het inmeten van dwarsprofielen en onderzoeken de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de aanwezige baggerspecie als vaste bodem. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 5720, waarna een advies wordt uitgebracht over de eventuele aangetroffen verontreiniging.

Opdrachtgever over Prommenz:
‌Opdrachtgevers zijn positief over de snelheid waarmee een onderzoek kan worden afgerond, vaak al binnen twee weken na uitvoeren van de veldwerkzaamheden. Tevens wordt het meedenken met de opdrachtgever benadrukt als positief.

Foto's 

Werkvelden:

Ruimte
Infra
Ontwikkeling
Milieu
Maatvoering

Diensten:

Engineering
Advisering
Detachering
Management

Uw adviseur

Dennis

Bij Prommenz ben ik verantwoorlijk voor de werkzaamheden binnen de sector Milieu. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste antwoorden op uw milieugerelateerde vragen. U kunt hierbij denken aan bodemonderzoeken (verkennend en nader), waterbodemonderzoek, onderzoek naar asbest in grond of waterbodem, uitvoeren van partijkeuringen, asfaltonderzoeken en funderingsmateriaal.
Meer informatie
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures