Project

Ruimte voor Ruimte Bergen (NH)

Prommenz adviseert een glastuinbouwbedrijf bij de herontwikkeling van het erf. De huidige glasopstand wordt omgezet naar drie streekwoningen.

Opdrachtgever:

Glastuinbouwbedrijf (drie streekwoningen)

Projectomschrijving:

​De eigenaren van het glastuinbouwbedrijf zijn met de gemeente en provincie al enige jaren in gesprek om te komen tot een gewenste ontwikkeling. Door diverse beleidswijzigingen, bleek het nog niet zo gemakkelijk om een juiste exploitatieopzet te maken. De constructieve houding van de gemeente en de illustraties die het bedrijf zelf heeft gemaakt, hebben uiteindelijk geresulteerd in een vlotte afhandeling van de aanvraag. De exploitatieopzet van Prommenz heeft het geheel gecompleteerd.

Rol Prommenz:

​Prommenz heeft de exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte opgesteld. Een civieltechnische onderbouwing en een residuele grondwaardeberekening zijn daarbij belangrijke onderdelen. In een kort en bondig rapport hebben wij de ontwikkeling verder beargumenteerd. In een relatief korte periode heeft het plan provinciale goedkeuring verkregen. Het bestemmingsplan wordt nu opgesteld, zodat de realisatie spoedig kan aanvangen.

Foto's 

Werkvelden:

Ruimte
Ontwikkeling

Diensten:

Advisering
Management
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures