Project

Realisatie ondergrondse containers centrum Alkmaar

In het historische centrum van Alkmaar gaat de gemeente Alkmaar 80 ondergrondse afvalcontainers realiseren. Prommenz ondersteunt Stadswerk072 hierin door de technische voorbereiding en het toezicht te verzorgen.

Opdrachtgever:

Stadswerk072

Projectomschrijving:

In het centrum van Alkmaar wordt het huisvuil opgehaald met behulp van vuilniszakken. Deze zakken worden regelmatig door vogels opengemaakt, wat veel stank en zwerfvuil tot gevolg heeft. De gemeente Alkmaar heeft besloten de huisvuilzakken te vervangen voor 80 ondergrondse afvalcontainers in het historische centrum.

Rol Prommenz:

Prommenz verzorgt de technische vertaling van het inrichtingsplan naar een uitvoeringsgereed ontwerp en begeleid de feitelijk plaatsing. Gezien het historische karakter van de binnenstad is iedere locatie weer een aparte bouwplaat met specifieke kenmerken, zoals monumentale bebouwing en historische kademuren.

‌Opdrachtgever over Prommenz: 
‌​De opdrachtgever is tevreden.

Foto's 

Locatie

Werkvelden:

Infra

Diensten:

Engineering
Advisering

Uw adviseur

Niek

Binnen Prommenz houd ik mij met name bezig met grootschalige aanpassingen voor de mechanische afvalinzameling zoals ondergrondse containers en clusterplaatsen voor huishoudelijk afval. Hierbij begeleid ik de uitvoering van de werkzaamheden, verzorg ik de voorbereidingen van locaties en adviseer onze opdrachtgevers over de uitvoering. Kortom: Ik richt mij op afval en daar valt een hoop uit te halen!
Meer informatie
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures