Project

Ontwikkeling molen nabij de Schager Wielitle

Bouwen in het buitengebied is op grond van provinciaal beleid erg lastig. Zelfs als het gaat om een molen. In opdracht van een gespecialiseerd aannemer in molens, schrijft Prommenz een ruimtelijke onderbouwing om ‘nut en noodzaak’ aan te tonen.

Opdrachtgever:

Private ontwikkelaar
Projectomvang: 
‌Eén molen in het buitengebied

Projectomschrijving:

​Al geruime tijd is initiatiefnemer in gesprek met de gemeente en provincie over de realisatie van een molen nabij de Schagerwiel. Initiatiefnemer is zowel ontwikkelaar, als gespecialiseerd aannemer in molens en molenliefhebber. Deze combinatie van eigenschappen zorgt voor de nodige passie in zijn ontwikkelstrategie. Onlangs heeft de gemeente Schagen derhalve de molen opgenomen in haar structuurvisie als landschapselement dat als visitekaartje van Schagen kan dienen.

Met de vaststelling van de provinciale structuurvisie is bouwen buiten ‘bestaand bebouwd gebied’, nagenoeg uitgesloten. Het argument dat de gewenste locatie niet helemaal overeenkomt met de historische situatie, bemoeilijkt de ontwikkeling van dit leuke initiatief.

Rol Prommenz:

​Initiatiefnemer heeft Prommenz gevraagd om een ruimtelijke onderbouwing op te stellen waarmee ‘nut en noodzaak’ kan worden aangetoond. Samen met initiatiefnemer is het plan op onderdelen aangepast om een meer historische en landschappelijke aansluiting te maken. Met bruikbare adviezen van gemeente Schagen hebben wij een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, welke binnenkort op provinciaal niveau zal worden besproken. Hierna zal het projectvoorstel worden voorgelegd aan de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

Foto's 

Werkvelden:

Ruimte

Diensten:

Advisering

Uw adviseur

Wouter Voerman

De regelgeving in Nederland is nog niet zo makkelijk. Met een frisse kijk op ruimte, structureer ik projecten en processen in de ruimtelijke omgeving. Hierbij maak ik zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare technieken en richt ik mij op de mens achter uw project.
Meer informatie
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures