Project

Ontwikkeling Ansjoviskade Kolhorn fase II

In de historische, sfeervolle omgeving van Kolhorn realiseert BPD een prachtig nieuwbouwproject. Er worden 50 woningen gebouwd, volledig in stijl van het oude vissersdorp.

Opdrachtgever:

BPD Ontwikkeling B.V.

Projectomschrijving:

​Verscholen achter de voet van de Westfriese Omringdijk ligt het schilderachtige dorp Kolhorn. Een oud vissersdorp, met beschermd dorpsgezicht, midden in de kop van Noord-Holland. Waar vroeger de donkere golven van de Zuiderzee tegen de dijk beukten, zijn nu sappige weiden, vaarten en sloten. In deze historische, sfeervolle omgeving realiseert BPD het project Nieuw Colhorn. Dit bijzondere woonproject wordt gebouwd met respect voor de geschiedenis. In aanvulling op fase I is fase II in aanbouw.

Rol Prommenz:

Prommenz heeft in opdracht van BPD de civieltechnische voorbereiding van het nieuwbouwplan verzorgd. In deze laatste fase van het project wordt klimaatadaptatie doorgevoerd. Als primeur voor de gemeente Hollands Kroon wordt de verharding in deze fase als waterpasserende verharding uitgevoerd, waardoor kolkloos gestraat kan worden. Hemelwater wordt gebufferd in het weggranulaat en infiltreert vanuit hier langzaam in de bodem. Het overtollige regenwater stroomt via een infiltratieriool af naar open water, zodat een robuust systeem verkregen wordt. Aanvullend hierop is extra groen aangebracht om de hittestress tegen te gaan. 

Naast de engineering heeft Prommenz het traject van aanbesteding verzorgd en voert Prommenz directie en toezicht op de uitvoering. 

Locatie

Werkvelden:

Infra
Ontwikkeling
Maatvoering

Diensten:

Engineering
Advisering
Management

Uw adviseur

Martijn

Nadat Martijn een aantal jaar in de aannemerij heeft gewerkt, heeft hij zichzelf ontwikkeld tot allround civieltechnisch projectleider. Hij is zeer bedreven in het begeleiden van de uitvoering van ruimtelijke projecten en het communiceren naar belanghebbenden en bewoners.
Meer informatie
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact