Project

NEN 2767-4 inspecties gemalen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is de beheerder van de regionale wateren in een gebied van 700 km², grofweg tussen Amsterdam en Utrecht. Het waterschap is een overheidsorganisatie, die zorgt voor veiligheid achter de dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Binnen het AGV-beheergebied zijn meerdere poldergemalen aanwezig die onder de verantwoordelijkheid en beheer van Waternet vallen. Deze poldergemalen dienen periodiek onderhouden te worden. Om prioritering in de onderhoudswerkzaamheden aan te kunnen brengen worden alle gemalen de aankomende 4 jaar geïnspecteerd conform de NEN 2767-4 methodiek.

Opdrachtgever:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Projectomschrijving:

‌NEN 2767-4 is een eenduidige methodiek voor het vaststellen van de technische staat van alle beheerobjecten in de gebouwde omgeving (gebouwen en infrastructuur) door middel van visuele inspectie.

De doelstellingen van de NEN 2767-4 zijn:
• een eenduidige en persoonsonafhankelijke (technische) conditiemeting voor bouw- en installatiedelen;
• een gebruiksvriendelijk en beheersbaar instrument;
• een uniforme decompositie van beheerobjecten;
• een uniforme indeling van gebreken;
• een uniforme gebrekenlijst.

Decompositie
Om de NEN 2767-4 te kunnen implementeren, is er voor de beheerobjecten een decompositie opgesteld. De NEN 2767-4 beperkt zich tot drie niveaus:
1. beheerobject;
2. element;
3. bouwdeel.

Conditiescore en verzorgingsscore
Op basis van gebreken en tekortkomingen wordt de conditie/verzorging van een element uitgedrukt in een conditiescore of verzorgingsscore.

De scores worden weergegeven op een zespuntsschaal. Score 1 representeert de nieuwbouwstaat en score 6 de slechtst aan te treffen conditie. 

S‌corebepaling 
‌Op basis van een drietal parameters wordt de score bepaald:
• de ernst van het gebrek;
• de omvang van het gebrek;
• de intensiteit van een gebrek.

‌De resultaten van de inspecties worden gerapporteerd. In de rapportage is duidelijk inzichtelijk wat de status is van een kunstwerk. Schadebeelden zijn vastgelegd door middel van een fotorapportage. Van de schades met een conditiescore hoger dan twee is een beschrijving van de herstelkosten gegeven en is een kostenraming opgesteld.

Rol Prommenz:

Prommenz voert voor dit project alle inspecties uit. Daarbij werkt Prommenz ook alle inspecties uit in een rapportage en worden de resulaten met de beheerders besproken. Na overeenkomst van de uit te voeren werkzaamheden wordt door Prommenz een RAW-bestek opgesteld. Fase 1 is ondertussen naar tevredenheid volledig afgerond.

Foto's 

Locatie

Werkvelden:

Infra

Uw adviseur

Esli van Westerop

Esli is tijdens haar laatste fase aan de opleiding HBO Civiele Techniek gestart bij Prommenz als werkvoorbereidster. Bij Prommenz houdt zij zich bezig met verschillende projecten, waarbij zij bezig is met de toezichthouden, directievoering en het uitvoeren van inspecties van kunstwerken ook houdt zij de Social Media en website bij. De diversiteit maakt het voor zo leuk voor haar.

Meer informatie
Adres 
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is DNR2005 van toepassing. 
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact