Project

Locatiestudie Ondergrondse containers en clusterplaatsen

Voor veel Noord-Hollandse gemeenten verricht Prommenz locatiestudies voor zowel ondergrondse afvalcontainers als clusterplaatsen voor rolcontainers.

Opdrachtgever:

HVC en gemeenten: Heemskerk, Beverwijk, Alkmaar, Schagen, IJmuiden, Velsen en meer

Projectomschrijving:

​Een locatie voor een nieuwe ondergrondse container is niet zomaar bepaald. De ruimtelijke omgeving moet geschikt zijn: geen bomen, geen fietspaden en het opofferen van parkeerplaatsen is ook niet zonder meer de bedoeling. Daarnaast is het vaak nog drukker in de ondergrond. Er liggen kabels, leidingen en riolen die niet verlegd kunnen worden zonder hoge kosten te maken. Tot slot hebben gemeenten maximale loopafstanden geformuleerd dat het zoekgebied beperkt en uiteraard geldt ook voor deze projecten het NIMBY-principe: Not In My Backyard!

‌De laatste trend op gebied van afval is om ook steeds meer grondgebonden woningen aan te sluiten op ondergrondse containers. Hierdoor kan het afval efficiënter worden opgehaald en effectiever worden gescheiden. Omgekeerd inzamelen wordt dit genoemd.

Rol Prommenz:

​Prommenz verricht ruimtelijk onderzoek volgens vast protocol. Wij beschouwen de inrichting van het maaiveld en analyseren de ondergrondse situatie. Deze gegevens combineren wij tot de ideale locatie voor een nieuwe ondergrondse containers. Wij adviseren de locale gemeente of regionale reinigingsdienst en informeren de bewoners en belanghebbenden.

Foto's 

Werkvelden:

Ruimte
Infra

Uw adviseur

Henk-Jan

Henk-Jan is na zijn HTS-opleiding gestart als werkvoorbereider en is opgeklommen tot projectleider en directievoerder. Projecten op het gebied van, ondergrondse afvalcontainers in complexe stedelijke gebieden, voorbereiding en uitvoering van UAV-gc –contracten en begeleiding van aanbestedingen op basis van EMVI-criteria, is slechts een kleine greep van de projecten die Henk-Jan begeleidt.
Meer informatie
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures