Project

Inrichtingsplan ondergrondse containers Hilversum

Prommenz stelt in opdracht van een regionale afvalinzamelaar een inrichtingsplan op voor het inzamelen van afval met ondergrondse containers in een stadscentrum.

Opdrachtgever:

Regionale afvalinzamelaar in de Randstad

Projectomschrijving:

​In het centrum van de middelgrote stad Hilversum wordt het huishoudelijke afval op dit moment hoofdzakelijk nog ingezameld met huisvuilzakken. De inzamelaar en de gemeente willen dit systeem vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Dit is arbotechnisch beter, levert betere scheidingsresultaten op en geeft een netter straatbeeld.

Rol Prommenz:

​Prommenz verzorgt de technische voorbereiding. In overleg met de gemeente bepalen wij de geschikte locaties voor de ondergrondse containers. Dit wordt gedaan op basis van loopafstanden, verkeersveiligheid, maar ook de aanwezige ondergrondse infrastructuur. Zeker in een stedelijke omgeving kan dit een ingewikkelde opgave zijn. 

‌Het uiteindelijke inrichtingsplan bestaat uit een overzichtstekening waarop de locaties zijn aangegeven en per locatie een uitvoeringstekening. Op de overzichtstekening zijn met behulp van GIS en BAG-gegevens de woningen en containers aan elkaar gekoppeld. Op de uitvoeringstekeningen staat een foto van de bestaande situatie en de situering van de ondergrondse container in relatie tot de directe omgeving en de aanwezige kabels en leidingen.  

Locatie

Werkvelden:

Ruimte
Infra

Diensten:

Engineering
Advisering

Uw adviseur

Henk-jan

Henk-Jan is na zijn HTS-opleiding gestart als werkvoorbereider en is opgeklommen tot projectleider en directievoerder. Projecten op het gebied van, ondergrondse afvalcontainers in complexe stedelijke gebieden, voorbereiding en uitvoering van UAV-gc –contracten en begeleiding van aanbestedingen op basis van EMVI-criteria, is slechts een kleine greep van de projecten die Henk-Jan begeleidt.
Meer informatie
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures