Maatvoering

“Prommenz brengt uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld”

De traditionele wijze van meten vult Prommenz in met de moderne apparatuur. 

‌Prommenz zorgt voor nauwkeurige 3D modellering door middel van monitoring en maatvoering van zowel infrastructuur als vastgoed. Daarnaast verzorgen wij revisiemetingen. 

‌Kortom, wij brengen uw ruimtelijke omgeving (opnieuw) in beeld. 
Link
link

Landmeten


Voor de realisatie van werken en werkzaamheden is een juiste nulmeting van belang. Op basis van deze meting is een goede werkvoorbereiding mogelijk. Daarnaast is er na uitvoering van vaak behoefte om de bestaande situatie opnieuw in beeld te brengen voor beheerssystemen en kaartinformatie.
Beide metingen vragen om een accurate vorm van meten. 

Onze producten en diensten:
» inmeten GBKN;
» revisiemetingen;
» inmeten profielen;
» opstellen van digitaal terrein modelen.

Relevante projecten:
» revisiemeting en revisietekeningen leidingwerk Ecomare;
» uitzetten kadastrale grenzen Beemster Compagnie;
» revisiemeting riolering en openbare ruimte Bergen;
» DTM-meting ten behoeve van dijkverbeteringsplan.

3D-modellering 


Op basis van een nauwkeurige inmeting, kunnen wij verschillende 3D-modellen opstellen. Met onze software kunnen wij een bestaande en nieuwe of te realiseren situatie met elkaar vergelijken. Deze verbeelding geeft niet alleen een verhelderend inzicht, het maakt hoeveelheidsbepaling gemakkelijker en nauwkeuriger.
Tot slot is het mogelijk om onze 3D-modellen te gebruiken als machinebesturing. Ter plaatste kan op met behulp van het model efficiënt en resultaatgericht werken.

Onze producten en diensten:
» opzet 3D-modellen;
» machinebesturing.

Relevante projecten:
» woningbouwplan Broeckgouw te Edam-Volendam
» baggerproject Oosterdok te Amsterdam

Uitzetten & monitoren

Prommenz zorgt ervoor dat de gewenste ontwikkeling voldoet aan de eisen van de wetgever en beleidsmaker. Wij kennen het omgevingsrecht en de milieuregelgeving en hebben ruime ervaring met diverse vergunningstrajecten. Wij begeleiden u door het gemeentelijke apparaat en loodsen u door de procedure. Past uw initiatief niet binnen het bestemmingsplan? Dan verzorgen wij de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle nodige onderzoeken of zelfs een nieuw bestemmingsplan. Ieder project benaderen wij als maatwerk, en samen met u geven wij vorm aan de nieuwe invulling. 

Wij verzorgen onder andere haalbaarheidsstudies, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen en (de aanvraag van) vergunningen.

Bouwmaatvoering

De beëindiging van een agrarisch bedrijf kan grote impact hebben op de omgeving. Leegstaande agrarische panden raken vervallen en verstoren het uiterlijk van het landschap. Herontwikkeling kan een goed alternatief zijn voor verkoop, maar hoe gaat dit in zijn werk? Bij het afwegen van de voor- en nadelen is goed advies geen overbodige luxe. Prommenz helpt u tot een haalbaar plan te komen en begeleidt u door het proces. Prommenz begrijpt ondernemers en weet hoe gemeenten en provincies werken, denken en beslissen. Wij bieden stedenbouwkundige analyses, financiële haalbaarheidsstudies en onderbouwingen van ontwikkelingen. Zo zorgen wij er samen met de initiatiefnemer voor dat het landelijk gebied een prachtige woon- en leefomgeving blijft.

Waterbodemmetingen

 Onder water meten is een aparte discipline. Het menselijk oog kan de apparatuur niet altijd controleren. Het is daarom belangrijk om goed vooronderzoek te verrichten en gedegen apparatuur te gebruiken.
Afhankelijk van de omvang, situatie en diepte hebben wij verschillende werkwijze en apparatuur tot onze beschikking. Handmatige inpeilingen, sonarmetingen (singlebeam en multibeam) of metingen met grondradar. Wederom geldt dat een combinatie met de 3D-modellering en machinebesturing aan perfecte aanvulling vormen voor een efficiënte en concurrerende uitvoering.

Onze producten en diensten:
» handpeilen;
» singlebeam metingen;
» multibeam metingen;
» grondradar.

Relevante projecten:
» baggerplan Nieuw West
» baggeren Loenderveen
Adres
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
Contact
T: 0224 299346
F: 0224 299346
E: info@prommenz.nl
Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De kunt u hier downloaden: DNR2005. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een gedrukt exemplaar.
Social
© 2019 Prommenz B.V. |  All rights reserved
Disclaimer
Contact
Vacatures